Flygning med drönare

Vi på Geodata använder oss av drönare för att uppdatera våra kartor samt för att utföra andra typer av inmätningsjobb. Övriga uppdrag förekommer också där flygfotograferingen är till för inventering eller marknadsföring.

Syftet med drönaren är att den ska vara ett effektivt arbetsinstrument som gör vårt jobb kostnadseffektivt. Den ger oss möjligheten att samla in data över större områden vid ett och samma tillfälle. Vilket minska behovet av inmätningar som sker på marknivå.

Tillstånd och säkerhet

Vi har ett avtal Transportstyrelsen och Kriminalvården. Det ger oss tillstånd att flyga inom Anstaltens restriktionsområde i Kumla.

Kontakt med Örebro flygplats sker också vid flygningar över 50 m inom deras yttre kontrollzon.

Vi använder drönaren i stadsmiljö men kommer inte att flyga över folksamlingar. Bildmaterialet som samlas in sker på så hög höjd att personers identitet inte kan urskiljas. Drönaren väger under 250 g och tillhör således den minsta klassen C0.