Höjdsystem

Här finns information om det nya och gamla höjdsystemet, som är viktigt att vara uppmärksam på i olika handlingar.

Från och med den 15 oktober 2018 är Kumla kommun anslutna till rikets höjdsystem RH2000 och det gamla höjdsystemet RH70 slutar då att gälla inom Kumla kommun.

Det nya höjdsystemet har en annan utgångspunkt än i det tidigare höjdsystemet. I Kumla kommun är det 0,203 meter högre i RH2000 än i det tidigare RH70.

Detta innebär att alla projekt som arbetar i RH70 under tiden som bytet sker kommer fortlöpa i samma höjdsystem tills projekten är avslutade.

Kontrollera varje enskild handling

För alla som på något sätt jobbar med höjdinformation från kommunen är detta viktig information. Det gäller att kontrollera vilket höjdsystem som används för varje enskild handling. På alla kartor, filer och handlingar som innehåller höjduppgifter så ska det alltid framgå vilket höjdsystem som används.

Ett nationellt system med högre kvalitet

Det nationella höjdsystemet RH2000 har tagits fram av Lantmäteriet och har framställts genom en landsomfattande precisionsavvägning. Detta har resulterat i ett rikstäckande höjdnät av högre kvalitét jämfört med föregångarna RH70 och RH00. Detta nät är kopplat mellan våra grannländer enligt en europeisk standard vilket kan betraktas som en del av det europeiska höjdsystemet.