Gränsutvisning

Här finns information om hur Kumla kommun kan hjälpa till med gränsutvisning.

Våra mätningstekniker kan utföra gränsutvisning om du inte hittar dina gränsmarkeringar eller om de verkar ha försvunnit. Vid en gränsutvisning så markerar mätningsteknikern ut din gräns med exempelvis träkäpp eller med spray för att markera fastighetsgränsen.

Gränsutvisning inom Kumla kommun: 2975 kr/linje

Tillägg per punkt: 595 kr

Ibland kan de vara så att gränserna inte återfinns eller att dokumentationen är bristfällig. Våra mätningstekniker letar reda på gränsen och stakar ut gränsen, denna gränsutvisning är inte juridiskt bindande och därmed är gränsutvisningen inte en fastighetsrättslig åtgärd.

Lantmäteriet kan göra en lantmäteriförrättning

Om de skulle vara så att gränspunkten inte återfinns eller om du inte är överens med din granne, så kan du som enskild fastighetsägare begära en särskild gränsutmärkning eller fastighetsbestämning. Detta är något som Lantmäteriet tar hand om via en lantmäteriförrättning.