Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Beställa karta

Här finns information om hur du kan beställa kartor av oss.

Vi gör alltid våra kartor på beställning. En av de vanligaste kartor som beställs till Kumla kommun är nybyggnadskarta. En nybyggnadskart kan behövas vid ett bygglov.

Du kan även beställa kartunderlag i digitalt format från vår enhet som kan skapas utifrån dina önskemål.

Vid beställning av material tillkommer en avgift enligt Taxa för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet.

Prisexempel år 2021

Nybyggnadskarta, enkel. Enbostadshus eller enstaka hus: 3332 kr

Nybyggnadskarta, fullständig. Enbostadshus eller enstaka hus: 7140 kr

Gränser och fastighetsbeteckningar: 454 kr/ha

Primärkarta. All information: 1514 kr/ha