Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset

Beställa karta

Här finns information om hur du kan beställa kartor av oss.

Vi gör alltid våra kartor på beställning. En av de vanligaste kartor som beställs till Kumla kommun är nybyggnadskarta. En nybyggnadskart kan behövas vid ett bygglov.

Du kan även beställa kartunderlag i digitalt format från vår enhet som kan skapas utifrån dina önskemål.

Vid beställning av material tillkommer en avgift enligt Taxa för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet.

Prisexempel år 2020

Nybyggnadskarta, enkel. Enbostadshus eller enstaka hus: 3311 kr

Nybyggnadskarta, fullständig. Enbostadshus eller enstaka hus: 7095 kr

Gränser och fastighetsbeteckningar: 426 kr/ha

Primärkarta. All information: 1419 kr/ha