Solkartan

I solkartan kan du se dina förutsättningar för el- eller värmeproduktion från solen.

Så här gör du

1. Hitta ditt hus i solkartan

Hitta den aktuella byggnaden genom att zooma in och leta i kartbilden, eller genom att söka på adress.

2. Klicka på byggnaden

Klicka på ditt hus i kartan. Nu får du se den solstrålning i kilowattimmar (kWh) som träffar byggnadens tak.

Ju rödare färg desto högre solinstrålning.

Observera att kartan inte tar hänsyn till skuggning av vegetation, skorstenar och liknande.

3. Beräkna el- eller värmeproduktion

Klicka på länken. Nu får du fram den mängd värme eller el som är möjlig att producera. Årlig energiproduktion samt ekonomisk besparing visas.

4. Kryssa för om du är privatperson eller företag.

5. Kryssa i om du vill få information om solel eller solvärme.

6. Välj den aktuella solinstrålningen

Klicka på solstrålning för den yta som är tänkt för solvärme eller solelanläggning.