Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Hur beräknas solkartan?

Här beskriver vi vilka antaganden som ligger till grund för uträkningarna i solkartan.

Begränsning i installationen

Din installation kan behöva begränsas av åtkomstskäl, estetiska skäl eller med hänsyn till vindlaster och behov av snörasskydd. Antagantet i solkartan är att 80 procent av takets yta kan användas för solcellerna.

Verkningsgraden för solel

Verkningsgraden gäller för hela anläggningen och är baserad på solceller av kisel, som är den vanligaste typen. Den totala verkningsgraden tar hänsyn till modulernas verkningsgrad, ytan som inte utgörs av solceller, samt till förluster i växelriktaren (som omvandlar likström till växelström) och kabelförluster. Verkningsgraden 15 procent anger den andel av solstrålningen som träffar modulerna och omvandlas till el.

Verkningsgraden för solvärme

Verkningsgraden för solvärme är beräknad till 50 procent för hela anläggningen. Det betyder att halften av solstrålningen som träffar panelerna blir till värme. Antagandet är baserat på solvärmepanelernas verkningsgrad och samtliga överföringsförluster.

Verkningsgrad

Beskrivning

Antagande

Enhet

Andel installerad yta av total takyta

80

%

Anläggningsverkningsgrad solceller

15

%

Anläggningsverkningsgrad solvärme

50

%

Elpris privatperson

1,48

Kronor per kilowatttimme

Elpris företag

0,95

Kronor per kilowatttimme

Värmepris privatperson

0,67

Kronor per kilowatttimme

Värmepris företag

0,67

Kronor per kilowatttimme

För att beräkna det ekonomiska värdet av en installation har vi uppskattat priset på el och värme som tabellen visar. För värme antar vi att solvärmen ersätter fjärrvärme och priset är hämtat från EON:s prislista från januari 2015. Hur prisuppgifterna för el är fördelade ser du i tabellen nedan.

Prisuppgifter för el

Benämning

Kostnad

privatperson

Kostna

småföretag

Kommentar

Rörligt elhandelspris

0,449

0449

Elpriset är satt utifrån ett medelvärde av EONs prisutveckling för rörligt elhandelspris i elområde 3, mellan 2005 och 2014.

Elöverföringsavgift

0,418

0,16

Elöverföringsavgiften skiljer sig beroende på huvudsäkring och elförbrukning. För privatpersoner har vi räknat elförbrukningen 8 000 kWh/år och huvudsäkring 16 A. För företag har vi räknat med en elförbrukning på 200 000 kWh/år och huvudsäkring 63 A.

El från vindkraft

0,025

0,02

Uppgifter fårn EON både gällande privatpersoner och företag.

Energiskatt

0,294

0,294

2015 års skattesats.

Elcertifikat

0,000

0,031

Mervärde av prisutvecklingen mellan 2012 och 2014 i elområde 3.

Moms

0,295

0,000

Momspåslaget på el är 25 % beräknat på summan av rörligt elhandelspris, elöverföringsavgift, energiskatt och elcertifikat.

Totalt elpris

1,48

0,95