Solenergi

Solenergi är en av världens renaste energikällor. Kumla har en hög solinstrålning och det lönar sig att satsa på solenergi. Vår solkarta ger dig ett bra underlag för ditt solenergiprojekt.

 

Kumlas solkarta visar vilka förutsättningar du som privatperson eller företag har att med hjälp av solen producera el eller värme. Genom solkartan får du veta hur stor solinstrålningen är i kilowattimmar (kWh), vilka delar av taket som passar bäst för en solcells- eller solfångaranläggning. Du får också en ungefärlig uträkning på hur mycket el eller värme du kan producera under ett år.

Solkartan tar hänsyn till orientering, taklutning och skuggning från andra byggnader, men inte till skuggning av vegetation.