Solenergi

Solenergi är en av världens renaste energikällor. Kumla har en hög solinstrålning och det lönar sig att satsa på solenergi.