Fjärrvärme

Fjärrvärme innebär mindre arbete för dig som villaägare jämfört med andra uppvärmningssystem. Fjärrvärmen avlastar dig från arbetet med den egna pannan; ingen sotning, ingen eldning och ingen bränslepåfyllning.

Fjärrvärme är vatten som värmts upp centralt i ett värmeverk och distribueras ut till närliggande kunder och abonnenter. Värmeproduktion i stora pannor är mer effektiv och miljövänlig än när varje villaägare eldar i sin egen panna. En stor del av Sveriges fjärrvärme produceras numera med biobränslen, till exempel flis och pellets. Det sker under kontrollerade och miljövänliga former.

I genomsnitt är utsläppen av koldioxid därför tio gånger så höga i en oljeeldad villapanna jämfört med fjärrvärme.

Inom Kumla kommun är fjärrvärmen utbyggd i delar av Kumla tätort. Vill du veta mer om fjärrvärme och dina möjligheter att ansluta dig, kontakta E.ON Värme Sverige AB.