Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Fjärrvärme

Fjärrvärme innebär mindre arbete för dig som villaägare jämfört med andra uppvärmningssystem. Fjärrvärmen avlastar dig från arbetet med den egna pannan; ingen sotning, ingen eldning och ingen bränslepåfyllning.

Fjärrvärme är vatten som värmts upp centralt i ett värmeverk och distribueras ut till närliggande kunder och abonnenter. Värmeproduktion i stora pannor är mer effektiv och miljövänlig än när varje villaägare eldar i sin egen panna. En stor del av Sveriges fjärrvärme produceras numera med biobränslen, till exempel flis och pellets. Det sker under kontrollerade och miljövänliga former.

I genomsnitt är utsläppen av koldioxid därför tio gånger så höga i en oljeeldad villapanna jämfört med fjärrvärme.

Inom Kumla kommun är fjärrvärmen utbyggd i delar av Kumla tätort. Vill du veta mer om fjärrvärme och dina möjligheter att ansluta dig, kontakta E.ON Värme Sverige AB.