Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset

Energikartläggning för företag

En energikartläggning är grunden i företagets systematiska energiarbete, den visar hur mycket energi som årligen tillförs och används för att driva verksamheten.

 Att kartlägga energianvändningen kräver tid, kunskap och bra mätutrustning. En energikartläggning kan utföras delvis av det egna företaget, en energikonsult eller en certifierad energikartläggare.