Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Elda med ved inomhus

Om du eldar med ved är du ansvarig för att dina grannar störs så lite som möjligt av röken eller lukten. Du får bara elda med torr ved.

Kaminer av olika typer, kakelugnar, vedspisar och liknande är olämpliga för daglig uppvärmning. De är avsedda för trivseleldning, det vill säga eldning under högst 4 timmar högst 2 gånger i veckan. Eldning utöver detta räknas som uppvärmning.

Föreskrifter för eldning inomhus i Kumla kommun

  • Lufttillförseln ska vara god
  • Bränslet skall förvaras torrt.
  • All eldning med hushållsavfall, papper, plast, målat eller tryckimpregnerat virke, spånskivor, byggavfall eller liknande material är förbjuden.
  • Dokumentation över genomförd sotning och underhåll av eldningsanordningen ska finnas hos dig som äger anläggningen under minst 5 år.