Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Din bostad

Vi vistas inomhus en stor del av våra liv. Därför är en bra inomhusmiljö mycket viktig för att vi ska få vara friska och må bra.

Fukt, otillräcklig ventilation och bullerstörningar är exempel på hälsorisker som kan uppstå i en bostad. Det finns regler för hur miljön i bostäder ska vara. Till exempel ska en bostad ska ge skydd mot kyla, värme, fukt, buller, radon och andra störningar. Den ska också ha tillräcklig ventilation och dagsljus.

På sidorna i menyn kan du läsa mer om störande lukter, fukt och mögel, ventilation och temperatur med mera samt vad du kan göra om du har klagomål på din bostadsmiljö.