Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Så här ansöker du om bygglov

Att söka bygglov är något som många bara gör ett fåtal gånger i livet. Här beskriver vi hur du går tillväga.

Innan du söker

När du ska bygga nytt är det viktigt att förbereda din ansökan. Ta reda på hur detaljplanen för ditt område ser ut. Finns det ingen sådan kan du behöva ett förhandsbesked som säger att tomten är lämplig att bygga på.

Om du redan nu vet vad du vill göra kan du se om åtgärden finns med på vår sida Bygglov eller inte?öppnas i nytt fönster Där får du också information om vilka handlingar och ritningar du behöver skicka in.

Behöver du en ritning eller en handling?

Kontakta Servicecenter om du behöver få ut ritningar eller andra underlag till din ansökan. De flesta finns i kommunens arkiv.

Bra att tänka på

  • Det är viktigt att ansökan är korrekt ifylld och att alla de handlingar du skickar in är fullständiga och fackmannamässigt utförda. Om något saknas kommer handläggningen ta längre tid.
  • Börja aldrig ditt byggarbete innan du har fått beslut om startbesked, annars blir du skyldig att betala en så kallad byggsanktionsavgift.
  • Kontakta oss om du är osäker på om du behöver söka bygglov eller göra en anmälan för ditt byggprojekt. Bygglovsenheten har telefontid varje dag 13.00-14.30.
planritning

En planritning och en linjal.

Ansök om bygglov

Det enklaste du kan göra när du ansöker om bygglov är att använda vår e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. I den kommer du att behöva fylla i areauppgifter, vilka färg och materialval du ska ha, vissa tekniska lösningar och du kommer att behöva bifoga handlingar.

Om du inte vill använda vår e-tjänst kan du använda vår ansökningsblankett.

Så här gör du

En ansökan om bygglov ska innehålla:

  • Ifylld och undertecknad ansökningsblankett.
  • Plan-, fasad- och sektionsritningar i skala 1:100.
  • Situationsplan i skala 1:500.
  • Markplaneringsritning i skala 1:200, om det gäller ett nytt bostadshus.
  • Teknisk beskrivning.
  • Anmälan kontrollansvarig.

Här kan du få beskrivningar av de olika ritningarna och handlingarna.öppnas i nytt fönster

Vad händer sedan?

På sidan Bygglovprocessen kan du läsa mer om vilka steg som ingår – från ansökan tills du kan använda din nya byggnad.

Handläggningstider

Om du ansöker om bygglov ska vi besluta i ditt ärende inom 10 veckor från det att ärendet är komplett.

Om du lämnar in en anmälan ska vi besluta i ditt ärende inom 4 veckor från det att ärende är komplett.

Ärende komplett innebär att vi har fått in alla handlingar, ritningar och övrig information vi behöver för att ta ställning till ansökan. Vi kan fatta ett beslut snabbare om du lämnar in en komplett ansökan.