Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Nybyggnadskarta

Här får du information om vad är nybyggnadskarta är, hur du beställer den och vad den kostar.

Det finns två varianter av nybyggnadskarta: Fullständig nybyggnadskarta och enkel nybyggnadskarta. Vilken du ska använda beror på vilken typ av byggnation du ska göra och var i kommunen fastigheten ligger. Kontakta Servicecenter för att få information om vilken typ av karta just du behöver i ditt ärende.

Fullständig karta vid nybyggnation

En enkel nybyggnadskarta visar bland annat hur tomten ser ut, byggrätten enligt gällande detaljplan och fastighetsrättsliga uppgifter. Fullständig nybyggnadskarta visar även VA-ledningar som finns i gatan, läge och dimensioner på fastighetens VA-servis och fastigheternas höjdförhållanden vilket är intressant vid nybyggnationer av huvudbyggnader inom planlagda och kommunala VA-områden.

Så här gör du

  • Du kan beställa nybyggnadskarta av vår kartavdelning genom Servicecenter eller via vår e-tjänst.
  • Vi levererar underlaget i dwg- och pdf-format.

Nybyggnadskartor faktureras separat och inte samtidigt som bygglovet

Prisexempel på nybyggnadskarta

Fullständig nybyggnadskarta 1 - 1 999 kvm (tomtyta)

7 140 kr

Enkel nybyggnadskarta 1 - 1 999 kvm (tomtyta)

3 332 kr