Marklov

Här finns information om vad som gäller när du ändrar marknivån i ett område som är detaljplanerat.

Marklov krävs om markhöjden ändras inom det detaljplanerade området, mer än + eller - 0,5 meter när du ska:

  • schakta
  • fylla upp

Marklov behövs inte:

  • På landsbygden, utanför detaljplanerat område

Du behöver inte marklov när du bygger nytt. Då prövas markarbetena i ditt bygglovsärende.

Så här gör du

En ansökan om marklov ska innehålla:

  • Ifylld och undertecknad ansökningsblankett.
  • Situationsplan i skala 1:500.
  • Sektionsritning i skala 1:100.
  • Förslag till kontrollplan.

Beskrivningar av de olika ritningarna och handlingarna.

Behöver du en ritning eller en handling?

Kontakta Servicecenter om du behöver få ut ritningar eller andra underlag till din ansökan. De flesta finns i kommunens arkiv.

Bra att tänka på

Börja aldrig ditt byggarbete innan du har fått marklov och startbesked.