Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Obligatorisk ventilationskontroll

Obligatorisk ventilationskontroll, kallad OVK, ska göras regelbundet i de flesta byggnader. Syftet är att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar som de ska.

Du som äger en byggnad är skyldig att se till att ventilationssystemet drivs, sköts och underhålls så att den ger tillfredsställande skydd för säkerhet och hälsa vid användning. Om fel och brister uppstår är det också du som ansvarar för att åtgärda dessa fel och brister.

Vi är tillsynsmyndighet för att övervaka om reglerna för OVK efterlevs. Om vi får in ett OVK-protokoll som inte är godkänd så får vi vidta åtgärder gentemot dig.

Alla ventilationssystem kontrolleras minst en gång, innan ventilationssystemet tas i bruk första gången. För de flesta byggnader ska OVK sedan göras regelbundet. I tabellen nedan kan du läsa om hur ofta en byggnads ventilationssystem ska kontrolleras.

Hur ofta en byggnads ventilationssystem ska kollas

Byggnader och typ av ventilationssystem

Intervall

Förskolor, skolor, vårdlokaler och andra liknande byggnader. Oavsett typ av ventilationssystem.

3 år

Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. FT-, FTX-ventilation

3 år

Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. S-, F-, FX-ventilation

6 år

En- och tvåbostadshus med FX-, FT-, FTX-ventilation.

Endast en första installationsbesiktning innan systemet tas i bruk. Ingen återkommande besiktning.

S-ventilation = självdragsventilation.
F-ventilation = fläktventilation där frånluftsflödena är fläktstyrda.
FT-ventilation = fläktventilation där både frånluft- och tilluftsflödena är fläktstyrda.
FX-ventilation = F-ventilation med värmeåtervinning.
FTX-ventilation = FT- ventilation med värmeåtervinning.

Läs mer om obligatorisk ventilationskontroll på Boverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hör av dig till oss

Mejla till bygglovsenheten@kumla.se, eller kontakta Servicecenter för att framföra din anmälan.