Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Hissar och motordrivna anordningar

Om du använder en hiss, skidlift eller en annan motordriven anordning ska du kunna känna dig trygg och säker. Därför finns det regler om hur underhåll och besiktningar ska ske.

Du som äger en motordriven anordning ska se till att den fungerar, besiktigas och underhålls så att den ger tillfredställande skydd för säkerhet vid användning.

Vi är tillsynsmyndighet och ska övervaka att reglerna om hissar och andra motordrivna anordningar efterlevs.

Exempel på motordrivna anordningar:

  • Hissar, avsedda för transport av personer eller gods
  • Rulltrappor eller rullramper
  • Linbaneanläggningar, som släpliftar, kabinbanor eller stolsliftar
  • Portar, dörrar, galler, grindar som är avsedda för passande av personer eller fordon

Kontrollen av motordrivna anordningar ska göras genom ett företad som har rätt att besiktiga motordrivna anordningar. Besiktningsorganet utfärdar ett protokoll som du som ägaer eller ansvarar för anordningen får. Om besiktningen av anordningen visar fel och brister skickas även ett protokoll till oss.

Om besiktningen för en motordriven anordning inte blir godkänd och hissen används ändå kan en byggsanktionsavgift tas ut. Detta kan gå upp till så mycket som två prisbasbelopp.

Hör av dig till oss

Mejla till bygglovsenheten@kumla.se, eller kontakta Servicecenter för att framföra din anmälan.