Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Fastighetsägares skyldigheter

För att vi ska hålla vårt samhälle säkert, vårdat och trevligt finns det delar i lagen som handlar om de skyldigheter fastighetsägare har.

Flygftoto över Kumla centrum

Flygfoto över Kumla centrum

Du som äger ett hus, tomt eller en annan byggnad har skyldigheter att följa bygglagstiftningen. Det betyder bland annat att du måste vårda ditt hus, inte får skräpa ned tomten och inte låta dem förfalla.

Byggnadsnämnden i varje kommun har i uppdrag att se till att plan- och bygglagen följs. Det innebär att om vi får in en anmälan från en enskild person, en annan myndighet eller att nämnden själv upptäcker något som strider mot plan- och bygglagen så startas ett tillsynsärende.

Genom att läsa de olika avsnitten kan du få en större förståelse för vad lagen innebär för bland annat befintliga hus, tomter, tekniska installationer och svartbyggen.

Hör av dig till oss

Mejla till bygglovsenheten@kumla.se, eller kontakta Servicecenter för att framföra din anmälan.