Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Processen för anmälan om byggåtgärd

När du vill bygga ett attefallshus, ändra i bärande konstruktion eller installera en eldstad behöver du göra en anmälan och få ett startbesked.

Förberedelser

Genom att läsa mer på vår sida om de vanligaste åtgärderna, hittar du information och guider som talar om vilka handlingar du ska skicka med din anmälan.

1. Anmälan

Du gör enkelt en anmälan via vår e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. När det är gjort kommer ärendet att gå igenom dessa steg:

  • Din anmälan registreras och du får ett mottagningsbevis.
  • Ärenden delas ut till handläggare två gånger i veckan. Handläggaren som får ditt ärende blir din kontaktperson.
  • Vi gör en första granskning av ditt ärende, och om något saknas blir du kontaktad av oss.

2. Startbesked

När alla handlingar i ditt ärende är kompletta ska du få ett beslut inom 4 veckor. När du får beslut om startbesked får du påbörja byggnationen eller installationen. 

Tänk på att om du påbörjar jobbet innan du fått startbesked blir du skyldig att betala byggsanktionsavgift eller att återställa byggnationen eller installationen.

3. Slutbesked

För att få ett slutbesked behöver du skicka in signerad och daterad kontrollplan. Det krävs för att du ska få ta byggnaden i bruk.

Om du flyttar in eller börjar använda byggnaden innan du fått slutbesked blir du skyldig att betala byggsanktionsavgift.