Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Enkla bygglovsprocessen

Så här går det till när du ansöker om bygglov i enklare ärenden som inte kräver tekniskt samråd.

Förberedelser

Behöver jag bygglov?

Det första du behöver göra är att fundera på om din åtgärd kräver bygglov eller inte. Genom att läsa mer på vår sida om de vanligaste åtgärdernaöppnas i nytt fönster, hittar du information och guider som talar om vilka handlingar du ska skicka med din ansökan.

Vad får byggas?

Det andra du behöver göra är att ta reda på vad som får byggas på den tänkta palatsen. Om du bor inom detaljplanerat område behöver du veta hur din detaljplan för ditt område ser ut. En detaljplan beskriver bland annat

 • Vad som får byggas på ett område
 • Hur stora byggnaderna får vara

Om det inte finns en detaljplan kan du ansöka om förhandsbesked om platsen är obebyggd sedan tidigare.

1. Ansökan

Du ansöker enkelt genom att använda vår e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. När din ansökan kommit in till oss kommer ärendet gå igenom dessa steg:

 • Din ansökan kommer in och när vi har registrerat den får du ett mottagningsbevis.
 • Ärenden delas ut till handläggare två gånger i veckan. Handläggaren som får ditt ärende blir din kontaktperson.
 • Vi gör en första granskning av ditt ärende. Om det saknas något kommer vi att höra av oss till dig med vad du ska komplettera.
 • Vi granskar ditt ärende utifrån bygglagstiftning, normer och gällande detaljplan.
 • När ditt ärende är komplett kommer du att få ett brev som talar
  om detta.
 • Om någon behöver få chans att få yttra sig över din ansökan, till
  exempel kommunens miljöenhet eller en granne, så har de två veckor på sig att svara.

2. Bygglov

Inom 10 veckor från att ditt ärende är komplett ska du ha ett beslut. Ibland kan vi behöva besluta om att förlänga handläggningstiden, men då får den förlängas högst 10 veckor. Därför är det bra att lämna in som krävs från början, då får du ett beslut snabbare.

Vi beslutar utifrån alla underlag som lagts till ärendet. Du, eller någon som har fått yttra sig i ärendet har rätt att överklaga beslutet. Om beslutet inte överklagas vinner det laga kraft efter fyra veckor.

3. Startbesked

När alla de tekniska handlingarna samt kontrollplan finns och är kompletta fattar din handläggare beslut om startbesked.

Tänk på att om du börjar bygga innan du får ett startbesked blir du skyldig att betala byggsanktionsavgift, eller att återställa byggnationen.

4. Byggstart

När du har fått ditt startbesked ska det dessutom bygglovet ha vunnit laga kraft, till att du får påbörja ditt bygge.

5. Slutbesked

För att du ska få ta din byggnad i bruk behöver du ha ett slutbesked. Genom att skicka in signerad och daterad kontrollplan kan vi fatta beslut om det.

Om du flyttar in eller börjar använda byggnaden innan du fått slutbesked blir du skyldig att betala byggsanktionsavgift.