Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Tillbyggnad

Om du vill bygga ut huset, till exempel bygga till ett eller flera rum, behöver du oftast ansöka om bygglov. Detta gäller även inglasade uterum och skärmtak.

En tillbyggnad är en ändring av en byggnad som innebär att byggnadens volym ökar. Det innebär att en tillbyggnad kan ske upåt, nedåt eller åt sidan. Det vanligaste är att man bygger till ett eller flera rum, ett inglasat uterum eller kanske bygger på en våning.

Om du har ett en- och tvåbostadshus inom detaljplanerat område och vill bygga ett skärmtak om max 15 kvadratmeter behöver du inte ansöka om bygglov eller göra en anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd.

I de flesta fall behöver du ansöka om bygglov. Undantag är mindre tillbyggnader på maximalt 15 kvadratmeter som räknas som attefallsåtgärd. Läs mer om det under attefallsåtgärder.öppnas i nytt fönster

Utanför detaljplanerat område

Om du har ett en- eller tvåbostadshus eller fritidshus behövs i vissa fall varken bygglov eller anmälan. Det gäller om alla dessa punkter är uppfyllda:

  • Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område eller utanför så kallad sammanhållen bebyggelse, se förklaring under punktlistan.
  • Tillbyggnaden ska vara liten.
  • Tillbyggnaden placeras minst 4,5 meter från tomtgränsen (närmare tomtgräns kräver medgivande av granne).
  • Tillbyggnaden inte kräver bygglov enligt de områdesbestämmelser som gäller för området.

Sammanhållen bebyggelse är en grupp byggnader om 10–20 hus som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller park. Kontakta oss gärna om du är osäker på om din byggnad ligger utanför sammanhållen bebyggelse eller ej.

Läs mer om tillbyggnader på Boverkets hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Avgifter

Tillbyggnad huvudbyggnad, med tekniskt samråd

18 448 kr

Tillbyggnad huvudbyggnad, utan tekniskt samråd

12 683 kr

Så här gör du

För att söka bygglov om tillbyggnad ska följande inlämnas:

  • Ifylld och undertecknad ansökningsblankett, eller använd vår e-tjänst.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  • Situationsplan i skala 1:500 som visar tillbyggnadens placering på tomten, mått på tillbyggnaden och mått till tomtgränser.
  • Planritning i skala 1:100 som visar tillbyggnadens rumsindelning rakt ovanifrån.
  • Fasadritning i skala 1:100 som visar tillbyggnadens yttre utseende.
  • Sektionsritning i skala 1:100 som visar tillbyggnaden i genomskärning med rumshöjder.

Tänk på att ärendet går snabbare att hantera om det är komplett från början. Här kan du hitta beskrivningar av olika ritningar och handlingar.öppnas i nytt fönster

Behöver du en ritning eller en handling?

Kontakta Servicecenter om du behöver få ut ritningar eller andra underlag till din ansökan. De flesta finns i kommunens arkiv.

Hur går det till?

På sidan Bygglovprocessen kan du läsa mer om vilka steg som ingår – från ansökan tills du kan använda din nya byggnad.