Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Solcellspaneler och solfångare

Solfångare och solceller blir allt mer populära att montera på sina hus.

Solcell

Bild: En villa med solceller längs med taket.

Det krävs inte bygglov för att montera solcellspaneler eller solfångare utanpå byggnader, om solcellerna eller solfångarna följer byggnadens form. Det vill säga solcellspaneler och solfångare inte är upp- eller ut vinklade från fasad/takmaterial.

Skulle solcellerna eller solfångarna vara upp eller ut vinklade från fasad/takmaterial betyder inte detta per automatik att det är bygglovspliktigt utan kommunens bygglovenhet måste då göra en bedömning om det avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende, i så fall krävs bygglov.

Placerar du modulerna på marken behöver du inte bygglov.

Bra att tänka på

Tänk på att placera dina solmoduler så det inte uppstår olägenheter för dina grannar.

Använd solkartan för att se dina förutsättningar för el- och värmeproduktion från solen.öppnas i nytt fönster

Avgift

Att sätta upp solceller ses som en ändring av en byggnad.

Avgifter

Ändring, med tekniskt samråd

16 142 kr

Ändring, utan tekniskt samråd

10 377 kr

Så här gör du

En ansökan om bygglov för solceller ska innehålla:

  • Ifylld och undertecknad ansökningsblankett, eller använd vår e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  • Fasadritning i skala 1:100 som visar solpanelens läge.
  • Förslag till kontrollplan.

Tänk på att ärendet går snabbare att hantera om det är komplett från början. Här kan du hitta beskrivningar av olika ritningar och handlingar.öppnas i nytt fönster

Behöver du en ritning eller en handling?

Kontakta Servicecenter om du behöver få ut ritningar eller andra underlag till din ansökan. De flesta finns i kommunens arkiv.

Hur går det till?

På sidan Bygglovprocessen kan du läsa mer om vilka steg som ingår – från ansökan tills du kan använda din nya byggnad.