Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Skyltar

Det krävs bygglov för att sätta upp en skylt inom planlagt område. Det finns dock vissa undantag från lovplikten.

skylt

Bild: Skylt som beskriver att Kumla kommun ska anlägga nya tomter.

Inom ett område som omfattas av detaljplan krävs det bygglov för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt. Det finns dock vissa undantag från lovplikten bland annat beroende på skyltens storlek, placering, varaktighet och syfte. Vissa av undantagen gäller dock inte om skylten placeras på eller i anslutning till en sådan byggnad eller inom ett sådant bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Skyltar utanför detaljplanelagt område kräver inte bygglov. Däremot kan tillstånd i vissa fall krävas av kommunens gatuernhet, Trafikverket eller Länsstyrelsen för att sätta upp en skylt. För skyltar som placeras på offentlig plats krävs tillstånd av Polisen.

Kumla har riktlinjer för skyltar

Här i Kumla har vi tagit fram riktlinjer för skyltar. Generellt gäller att skylten ska anpassas till den omgivande miljön och byggnaden genom färg, form och format. Skylten ska placeras på den byggnad där verksamheten bedrivs eller i direkt anslutning till verksamheten. Placeringen av skylten får inte innebära en fara för trafiksäkerheten eller skymma vägmärken.

Under rubriken Relaterad information finns dokumentet Riktlinjerna för skyltning i Kumla.

Bra att tänka på

Glöm inte att kontakta fastighetsägaren innan du ansöker om bygglov om du inte själv äger fastigheten.

Avgift

Avgiften regleras utifrån om skylten har liten eller stor omgivningspåverkan.

Avgifter

Skylt eller ljusanordning med liten omgivningspåverkan

8 071 kr

Skylt eller ljusanordning med stor omgivningspåverkan

10 377 kr

Så här gör du

En ansökan om bygglov för skyltning ska innehålla:

  • Ifylld och undertecknad ansökningsblankett, eller använd vår e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  • Situationsplan i skala 1:500 där det framgår vart skylten ska placeras.
  • En ritning som visar på skyltens placering mått, material, färg samt eventuell skyltbelysning.
  • Förslag till kontrollplan.

Tänk på att ärendet går snabbare att hantera om det är komplett från början. Här kan du hitta beskrivningar av olika ritningar och handlingar.öppnas i nytt fönster

Behöver du en ritning eller en handling?

Kontakta Servicecenter om du behöver få ut ritningar eller andra underlag till din ansökan. De flesta finns i kommunens arkiv.

Hur går det till?

På sidan Bygglovprocessen kan du läsa mer om vilka steg som ingår – från ansökan tills du kan använda din nya byggnad.