Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Pool och pooltak

Det blir allt populärare att ha en pool eller badtunna på sin tomt. När du planerar att anlägga en pool eller köpa en badtunna är det viktigt att du vet vad som gäller för att undvika olycksfall.

Att anlägga pool eller badtunna ovan eller under mark är varken bygglovs- eller marklovspliktligt.

Om man bygger en altan eller sätter upp ett plank runt poolen så kan det behövas bygglov för det.

Vanligtvis behöver du inte ansöka om bygglov för ett pooltak. Undantag är om du vill bygga ett högre tak som gör att man kan vistas i vattnet när taket är utdraget, och om taket ger ett visuellt intryck av att vara en byggnad. I sådana fall räknas åtgärden som en komplementbyggnad.

Du som fastighetsägare ansvarar för att poolens placering följer kommunens detaljplan och att du gräver utan risk att förstöra underjordiska ledningar.

Du ansvarar för säkerheten

Det är poolägaren som ansvarar för skyddsåtgärder mot drunkning. Boverket rekommenderar:

  • Ett minst 0,9 meter högt staket, utfört så att barn inte kan krypa under eller klättra över. Om det finns grind bör den förses med lås.
  • En skyddstäckning med presenning eller skyddsnät med högst 50 millimeter maskvidd. Skyddet måste klara vikten av ett barn utan att ge vika.

Läs mer om barnsäker pool och trädgårdsdamm på Myndigheten för samhällsberedskaps wepplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Avgifter

Nybyggnad av komplementbyggnad, med tekniskt samråd

18 448 kr

Nybyggnad av komplementbyggnad, utan tekniskt samråd

12 683 kr

Så här gör du

För att ansöka om bygglov för komplementbyggnad:

  • Ifylld och undertecknad ansökningsblankett, eller använd vår e-tjänst.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  • Situationsplan i skala 1:500 med pooltakets placering samt mått till tomtgränser.
  • Fasadritning i skala 1:100 som pooltakets yttre utseende samt mått och höjd.
  • Sektionsritning i skala 1:100 som visar höjden på pooltaket från marken och från poolens botten.
  • Förslag till kontrollplan.

Tänk på att ärendet går snabbare att hantera om det är komplett från början. Här kan du hitta beskrivningar av olika ritningar och handlingar.öppnas i nytt fönster

Behöver du en ritning eller en handling?

Kontakta Servicecenter om du behöver få ut ritningar eller andra underlag till din ansökan. De flesta finns i kommunens arkiv.

Hur går det till?

På sidan Bygglovprocessen kan du läsa mer om vilka steg som ingår – från ansökan tills du kan använda din nya byggnad.