Pool och badtunna

Här finns information om vad du bör tänka på när du ska bygga pool eller badtunna.

Anlägga pool eller badtunna ovan eller under mark är varken bygglovs- eller marklovpliktligt.

Bra att tänka på

Om man bygger en altan eller sätter upp ett plank runt poolen så kan det behövas bygglov för det.

Att motera ett pooltak kan vara bygglovspliktigt, om det är mer än 1,2 m ovan vattenytan.

Du som fastighetsägare ansvarar för att poolens placering följer kommunens detaljplan och att du gräver utan risk att förstöra underjordiska ledningar.

Du ansvarar för säkerheten

Det är poolägaren som ansvarar för skyddsåtgärder mot drunkning. Boverket rekommenderar:

  • Ett minst 0,9 m högt staket, utfört så att barn inte kan krypa under eller klättra över. Om det finns grind bör den förses med lås.
  • En skyddstäckning med presenning eller skyddsnät med högst 50 mm maskvidd. Skyddet måste klara vikten av ett barn utan att ge vika.