Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Nybyggnad

Om du ska bygga nytt eller flytta en befintlig byggnad till en ny plats krävs det vanligtvis bygglov för nybyggnad.

Om du planerar att bygga nytt krävs det bygglov. Det finns vissa undantag kring detta som du kan läsa om under komplementbyggander, attefallsåtgärder och friggebod.

Innan du ansöker

När du ska bygga nytt är det viktigt att förbereda din ansökan. Läs mer om begrepp och ritningar här så att du vet vad de olika handlingarna och ritningarna säger.

Ta reda på hur detaljplanen för ditt område ser ut. Finns det ingen sådan kan du behöva ett förhandsbesked som säger att tomten är lämplig att bygga på.

Beställ en nybyggnadskarta via vår e-tjänst. Kartan använder du för att rita in det du planerar att göra. Den ska du skicka in tillsammans med ansökan.

När du ska bygga ett en- och tvåbostadshus behöver du anlita en certifierad kontrollansvarig. En kontrollansvarig hjälper dig att ta fram en kontrollplan som du kommer att behöva i ett senare skede, är med på möten och ser till att kontrollplanen följs. En kontrollansvarig kan du hitta på Boverkets webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Avgift

Avgiften avser planenliga åtgärder.

Avgifter

Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus

33 437 kr

Nybyggnad av ett fritidshus med högst två bostäder

28 825 kr

Så här gör du

För att ansöka om bygglov för nybyggnad:

  • Ifylld och undertecknad ansökningsblankett, eller använd vår e-tjänstlänk till annan webbplats.
  • Situationsplan i skala 1:500
  • Planritning i skala 1:100
  • Fasadritning i skala 1:100
  • Sektionsritning i skala 1:100
  • Markplaneringsritning i skala 1:500
  • Anmälan av kontrollansvarig

Tänk på att ärendet går snabbare att hantera om det är komplett från början. Här kan du hitta beskrivningar av olika ritningar och handlingar.länk till annan webbplats

Behöver du en ritning eller en handling?

Kontakta Servicecenter om du behöver få ut ritningar eller andra underlag till din ansökan. De flesta finns i kommunens arkiv.

Hur går det till?

På sidan Bygglovprocessenlänk till annan webbplats kan du läsa mer om vilka steg som ingår – från ansökan tills du kan använda din nya byggnad.