Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Murar, staket och plank

Murar, plank, staket och spaljéer är ett sätt att rama in tomten. Om du vill använda detta som ett sätt att insynsskydda tomten behöver du vara medveten om att det du vill göra kan vara bygglovspliktigt.

I de flesta fallen behöver du söka bygglov för att sätta upp ett plank eller anordna en mur.

I följande fall behöver du inte bygglov:

 • Ett staket i trä, smide eller genomskiktliga material som är max 1,1 meter högt.
  Ett glest smidesstaket eller trådnätsstängsel får vara högre än 1,1 meter utan att du behöver söka bygglov.
 • Ett plank eller en mur vid uteplats.
  Till en- och tvåbostadshus får du bygga en skyddad uteplats med plank eller mur inom 3,6 meter från bostadshuset. Planket eller muren får vara max 1,8 meter högt. Om du vill du bygga närmare tomtgränsen än 4,5 meter ska du ha grannens medgivande eller ansöka om bygglov.
 • Ett plank eller en mur utanför detaljplanerat område.
  Till en- eller tvåbostadshus utanför detaljplanerat område får du bygga ett plank eller en mur i direkt anslutning till bostadshuset. Om du vill du bygga närmare tomtgränsen än 4,5 meter ska du ha grannens medgivande eller ansöka om bygglov.
 • En stödmur som är max 0,5 meter hög.

Bra att tänka på

Det du bygger får inte skymma sikten i gatukorsningar eller påverka säkerheten i trafiken på annat sätt.

Du får inte bygga någonting närmare tomtgränsen än 4,5 meter om inte de grannar som berörs medger det. Godkännandet bör vara skriftligt. Nekar grannarna kan du ansöka om bygglov även om ditt bygge inte är bygglovspliktigt, för att få ärendet prövat.

Avgift

Avgiften avser en planenlig åtgärd.

Avgifter

Uppförande av mur eller plank, med tekniskt samråd

14 172 kr

Uppförande av mur eller plank, utan tekniskt samråd

8 267 kr

Så här gör du

För att ansöka om bygglov för muren eller planket:

 • Ifylld och undertecknad ansökningsblankett, eller använd vår e-tjänst.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Situationsplan i skala 1:500 som visar plankets eller murens placering. Längden av planket ska framgå på denna ritning.
 • Fasadritning i skala 1:100 som plankets eller murens utformning. Plankets eller murens höjd ska framgå på denna ritning.
 • Förslag till kontrollplan.

Tänk på att ärendet går snabbare att hantera om det är komplett från början. Här kan du hitta beskrivningar av olika ritningar och handlingar.öppnas i nytt fönster

Behöver du en ritning eller en handling?

Kontakta Servicecenter om du behöver få ut ritningar eller andra underlag till din ansökan. De flesta finns i kommunens arkiv.

Hur går det till?

På sidan Bygglovprocessen kan du läsa mer om vilka steg som ingår – från ansökan tills du kan använda din nya byggnad.