Mur och plank

Här finns information om regler för murar, plank, staket, spaljéer, pergola och stängsel.

Ska du bygga en mur eller ett plank som är högre än 1,0 meter måste du ansöka om bygglov.

Däremot behöver du inte bygglov om muren eller planket är till skydd för en uteplats inom 3,6 meter från ditt bostadshus. Då får muren eller planket inte vara högre än 1,8 meter.

Ska du bygga staket, spaljéer, pergola och stängsel behöver du i regel inget bygglov, förutsatt att de är genomskinliga. Det betyder att de ska ha 50% luft.

Bra att tänka på

Det du bygger får inte skymma sikten i gatukorsningar eller påverka säkerheten i trafiken på annat sätt.

Du får inte bygga någonting närmare tomtgränsen än 4,5 meter om inte de grannar som berörs medger det. Godkännandet bör vara skriftligt. Nekar grannarna kan du ansöka om bygglov även om ditt bygge inte är bygglovspliktigt, för att få din sak prövad.