Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Marklov

Om du ska ändra markhöjden, fälla träd eller göra andra markåtgärder på din tomt kan du behöva ansöka om marklov. Tänk på att inte påbörja åtgärden innan du har fått beslut om marklov och startbesked.

Om du ska schakta eller fylla marken på din tomt, fälla träd eller göra andra markåtgärder kan du behöva marklov om du väsentligt ändrar höjden på fastigheten. Vad som är en väsentlig ändring av marken framgår inte av lagstiftningen, men normalt sett bedöms en väsentlig förändring som att höja marken mer än 0,5 meter, eller mindre än 0,5 meter.

Marklov behövs inte:

  • På landsbygden, utanför detaljplanerat område

Du behöver inte ett separat marklov när du bygger nytt. Då prövas markarbetena i ditt bygglovsärende.

Avgifter

Marklovpliktig åtgärd, med tekniskt samråd

13 260 kr

Marklovpliktig åtgärd, utan tekniskt samråd

8 648 kr

Så här gör du

En ansökan om marklov ska innehålla:

  • Ifylld och undertecknad ansökningsblankett, eller använd vår e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  • Situationsplan i skala 1:500.
  • Sektionsritning i skala 1:100.
  • Förslag till kontrollplan.

Tänk på att ditt ärende går fortare att handlägga om det är komplett från början. Här hittar du beskrivningar av de olika ritningarna och handlingarna.öppnas i nytt fönster

Behöver du en ritning eller en handling?

Kontakta Servicecenter om du behöver få ut ritningar eller andra underlag till din ansökan. De flesta finns i kommunens arkiv.

Hur går det till?

På sidan Bygglovprocessenöppnas i nytt fönster kan du läsa mer om vilka steg som ingår – från ansökan tills du kan använda din nya byggnad.