Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Fasadändring

En yttre ändring av en byggnad kallas fasadändring och är bygglovspliktig. Det kan vara byte av fasadmaterial, fönsterbyte eller något annat som ändrar husets karaktär.

Skofabrik

Bild: Fasaden på Kumla skofabrik.

Fasad

Det krävs bygglov för att väsentligt ändra en byggnads yttre utseende. Normalt kan du måla om i samma färg, byta fasadbeklädnad till samma material eller byta taktäckningsmaterial till likande som befintligt utan bygglov för en-och tvåbostadshus. Däremot du får inte ändra byggnadens eller områdets karaktär, det utgör grund för bygglov.

Fönster och dörrar

Att byta eller ändra befintliga fönster eller att sätta in nya fönster kan kräva bygglov. Det kan till exempel vara så att man byter spröjsade fönster till utan spröjs, ändrar materialet, upphängningssätt eller färg som gör att det kräver bygglov. Att sätta in ett takfönster kan även vara lovpliktigt.

Att byta eller ändra befintliga dörrar eller sätta in nya dörrar och portar kan kräva bygglov. Lovplikten beror på om byggnadens yttre utseende påverkas avsevärt eller inte.

Inglasning

Att glasa in en balkong eller en befintlig altan kräver bygglov och ses som en fasadändring.

Läs mer om bygglov för ändring av byggnaders yttre utseende på Boverkets webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Avgift

Avgiften avser en planenlig fasadändring av en- eller tvåbostadshus.

Avgifter fasadändring

Fasadändring, med tekniskt samråd

16 142 kr

Fasadändring, utan tekniskt samråd

10 377 kr

Så här gör du

För att ansöka om bygglov för fasadändringen:

  • Ifylld och undertecknad ansökningsblankett, eller använd vår e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  • Fasadritning i skala 1:100 som visar förändringen på fasaden. Om nya fönster eller dörrar sätts in ska dessa måttsättas.
  • Relationsritning i skala 1:100 som visar den befintliga fasaden.
  • Förslag till kontrollplan.

Tänk på att ärendet går snabbare att hantera om det är komplett från början. Här kan du hitta beskrivningar av olika ritningar och handlingar.öppnas i nytt fönster

Behöver du en ritning eller en handling?

Kontakta Servicecenter om du behöver få ut ritningar eller andra underlag till din ansökan. De flesta finns i kommunens arkiv.

Hur går det till?

På sidan Bygglovprocessen öppnas i nytt fönsterkan du läsa mer om vilka steg som ingår – från ansökan tills du kan använda din nya byggnad.