Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Eldstad och rökkanal

Om du ska installera en eldstad, exempelvis en braskamin, ett vedeldat bastuaggregat, vedspis eller kakelugn krävs normalt inget bygglov. Däremot ska du göra en anmälan och få ett beslut om startbesked innan du får börja. Detsamma gäller om du ska installera eller ändra en rökkanal (skorsten).

Du behöver göra en anmälan för:

 • installation av eldstad eller rökkanal.
 • väsentlig förändring av eldstad eller rökkanal.
 • insättning av en ny kassett i en öppen spis.
 • vedeldat bastuaggregat

Du behöver inte göra en anmälan för:

 • byte till en likvärdig eldstad i avseende av storlek, effekt och anslutning till rökkanal.
 • glidgjutning av skorsten.
 • insättning av insatsrör i befintlig skorsten.
 • liknande underhållsåtgärder.

Tänk på att du behöver ansöka om bygglov om åtgärden avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende.

Bra att tänka på

Rådgör gärna med sotaren redan i tidigt skede för att ta reda på förutsättningarna för din installation.

Om du ska installera eldstad eller rökkanal i samband med en bygglovspliktig åtgärd, till exempel tillbyggnad eller nybyggnad, kan du anmäla installationen i samband med bygglovsansökan.

För att få påbörja installationen måste du ha ett startbesked från oss. När installationen är slutförd ska du anmäla det till oss och skicka in ett protokoll från skorstensfejarmästaren på att installationen är godkänd samt signerad kontrollplan. Då kan vi skriva ut ett slutbesked och först då får du börja använda eldstaden.

Först när du har fått beslut om slutbesked från oss får du börja elda. När din eldstad blivit installerad, godkänd och har ett slutbesked, läs mer om vedeldning på naturvårdsverket för att se vad som gäller för att bruka denlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Avgifter

Installation eller väsentlig ändring av elstad eller rökkanal, med tekniskt samråd

11 220 kr

Installation eller väsentlig ändring av elstad eller rökkanal, utan tekniskt samråd

4 134 kr

Så här gör du

För att anmäla en installation av eldstad, rökkanal eller skorsten krävs:

 • Ifylld och undertecknad anmälningsblankett, eller använd vår e-tjänst.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Prestandadeklaration för eldstaden.
 • Förslag till kontrollplan.

Tänk på att ärendet går snabbare att hantera om det är komplett från början. Här kan du hitta beskrivningar av olika ritningar och handlingar.öppnas i nytt fönster

Behöver du en ritning eller en handling?

Kontakta Servicecenter om du behöver få ut ritningar eller andra underlag till din ansökan. De flesta finns i kommunens arkiv.

Hur går det till?

På sidan Bygglovprocessenlänk till annan webbplats kan du läsa mer om vilka steg som ingår – från ansökan tills du kan använda din nya byggnadsåtgärd.