Eldstad och rökkanal

Här finns information om vad som krävs när du ska installera en eldstad, exempelvis en braskamin, ett vedeldat bastuaggregat, vedspis eller kakelugn. Du hittar även information om vad som gäller om du ska installera eller ändra en rökkanal (skorsten).

Du behöver inte bygglov för att installera eldstad eller rökkanal, men du måste göra en anmälan. Du gör en anmälan om du ska:

  • Installera en ny eldstad.
  • Installera en braskassett eller spisinsats i din befintliga öppna spis.
  • Byta eldstad till en ny som kräver murningsarbete, väger mer, eller har ett annat bränsleslag än den gamla.
  • Installera en rökkanal.

Bra att tänka på

Rådgör gärna med sotaren redan i tidigt skede för att ta reda på förutsättningarna för din installation.

Om du ska installera eldstad eller rökkanal i samband med en bygglovpliktig åtgärd, till exempel tillbyggnad eller nybyggnad, kan du anmälan installationen i samband med bygglovansökan.

Du måste ha startbesked och slutbesked

För att få påbörja installationen måste du ha ett startbesked från kommunen. När installationen är slutförd ska du anmäla det till kommunen och skicka in ett protokoll från skorstensfejarmästaren på att installationen är godkänd samt signerad kontrollplan. Då kan kommunen skriva ut ett slutbesked och först då får du börja använda eldstaden.

Börjar du installera eldstaden innan du fått starbesked eller börjar du använda eldstaden innan du fått slutbesked blir du skyldig att betala en sanktionsavgift.

Så här gör du

För att anmäla en installation av eldstad, rökkanal eller skorsten krävs:

  • Ifylld och undertecknad anmälningsblankett.
  • Planritning i skala 1:100 som visar eldstadens placering inne i huset.
  • Fasadritning i skala 1:100 som visar skorstenens läge på yttertaket och höjd över yttertakets utsida.
  • Förslag till kontrollplan.

Beskrivningar av de olika ritningarna och handlingarna.

Behöver du en ritning eller en handling?

Kontakta Servicecenter om du behöver få ut ritningar eller andra underlag till din ansökan. De flesta finns i kommunens arkiv.