Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Ändrad användning

Visste du att det är bygglovspliktigt att avsevärt ändra användningen av en byggnad?

Det är många som inte känner till att det krävs bygglov för att avsevärt ändra användningen av en byggnad. Finns det en detaljplan inom området är det den som styr vilken typ av användning av marken som är tillåten. Det är byggnadsnämnden i din kommun som prövar lämpligheten.

Att ändra användningssätt är en form av ändring som framgår i Plan- och bygglagen, PBL. Begreppet är vitt och omfattar en stor mängd olika åtgärder. Det krävs inte några byggtekniska åtgärder för att den ändrade användningen ska vara en ändring enligt PBL.

För att den ändrade användningen ska vara bygglovspliktig så krävs det att ändringen medför att byggnaden tas i anspråk för ett väsentligt annat ändamål.

Exempel på ändrad användning som är bygglovspliktig:

Från bostad till

Från förskola till

Från butik till

Lokal

Bostad

Restaurang

Industri/verkstad

Kontor

Pizzeria eller Café

Hotell

Vårdinrättning

Bostad

Kontor

Café eller restaurangFrån industri till

Från kontor till

Från garage till

Detaljhandel

Bostad

Bostad

Kontor

Butik

Verksamhet

Hotell

HotellVerkstad


Exempel på ändringar som inte bedöms så stora att de behöver bygglov:  

- Från kök till duschrum

- Från förskola till skola

- Från sommarstuga till helårsbostad

Vid ändrad användning eller ändring ska byggnaden uppfylla ett antal krav så som utformningskrav, tekniska egenskapskrav och varsamhetskrav. Kraven ställs på hela den del av byggnaden som ges ändrad användning. Skulle ändringen inte kräva bygglov eller anmälan är man ändå skyldig att se till så kraven följs.

Så här gör du

En ansökan om bygglov för ändrad användning ska innehålla:

  • Ifylld och undertecknad ansökningsblankett, eller använd vår e-tjänst.
  • Situationsplan där det framgår vilken byggnad det gäller i skala 1:500
  • Fasadritning i skala 1:100
  • Planritning i skala 1:100
  • Sektionsritning i skala 1:100
  • Relationsritning (hur det ser ut innan ändring) i skala 1:100
  • I de flesta fall krävs även en kontrollansvarig, i annat fall krävs ett förslag på kontrollplan

Hur går det till?

På sidan Bygglovprocessen kan du läsa mer om vilka steg som ingår – från ansökan tills du kan använda din nya byggnad.