Avgifter

Vi tar ut en avgift för bygglov, anmälningar, förhandsbesked, strandskyddsdispens, nybyggnadskartor och husutsättningar. Sedan 2019-01-01 har vi en ny taxa för bygglov och strandskyddsdispens och den utgår från tiden vi lägger ner per ärende istället för ytan som det var tidigare. Här finns exempel.

Observera att kostnaderna förutsätter att bygglovet följer gällande detaljplan. Blir det en liten avvikelse mot detaljplanen eller om lovet ligger utanför planlagt område kostar det mer.

Skriv tabellbeskrivning här

Bygglov och startbesked - nybyggnad av

en- eller tvåbostadshus

32741kr

Bygglov och startbesked för komplementbyggnad, med tekniskt samråd (tex garage)

18064kr

Bygglov och startbesked för komplementbyggnad, utan tekniskt samråd (tex garage).

12419kr

Bygglov och startbesked för inglasning av befintlig altan/skärmtak/balkong, utan tekniskt samråd.

6210kr

Tillbyggnad av huvudbyggnad, med tekniskt samråd

18064kr

Tillbyggnad av huvudbyggnad, utan tekniskt samråd

12419kr

Förhandsbesked inom planlagt område

19193

Förhandsbesked utanför planlagt område

21451kr

Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal

3 952kr

Attefallshus (max 25kvm) med tekniskt samråd (anmälan)

Attefallshus (max 25kvm) utan tekniskt samråd (anmälan)

12419kr

  5645kr

Attefallstillbyggnad (max 15kvm) med tekniskt samråd(anmälan)

Atefallstillbyggnad (max 15kvm) utan tekniskt samråd (anmälan)

12419kr


5645kr

Fullständig nybyggnadskarta mindre än 1999 kvm tomtyta

7095kr

Enkel nybyggnadskarta mindre än 1 999 kvm tomtyta

3311kr

Utsättning av bostadshus och garage 4 hushörn (1-199kvm)

11825kr

Utsättning av bostadshus och garage 8 hushörn och 4 garagehörn

13717kr