Begränsad bemanning i sommar

I sommar har Bygglovsenheten begränsad bemanning, vilket gör att telefontiden inte är bemannad varje dag. Det kan även ta något längre tid innan du får besked i ditt ärende eller svar på din fråga. Tack för din förståelse!

Visste du att det kan krävas bygglov för att måla om sitt hus?

Vi ser just nu en trend att allt fler väljer att måla om sitt hus till en svart eller till en mörk kulör.

För en- och tvåbostadshus krävs det inte bygglov för ommålning under förutsättning att åtgärden inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär.

Vill du byta färg på ditt hus så kan det krävas bygglov men det är en bedömning som bygglovsenheten gör från fall till fall.

Därför råder vi dig att alltid ta kontakt med Bygglovsenheten för bedömning innan ommålning görs.

Bygglov

När du bygger, ändrar eller river en byggnad påverkar det både miljö och människor runt omkring för en lång tid. Därför finns det regler för hur, vad och var du får bygga. Det är plan- och bygglagen som styr. Vissa arbeten kräver bygglov, andra kräver en anmälan och några kan du genomföra utan att kontakta oss.

En planta med en pumpa

Hur kan vi hjälpa dig?

Tips till dig som söker

Sök i god tid innan du planerar att påbörja ditt projekt. Handläggningstiderna kan variera under året och genom att söka i tid kan du vara säker på att du får ett beslut innan du tänkt börja bygga.

Behöver du hjälp?

Om du behöver hjälp kan du kontakta servicecenter 019- 58 80 00, som kan hjälpa dig att svara på de flesta frågor.

Bygglovsenheten har också telefontid varje dag mellan 13-14.30. Ring servicecenter för att bli kopplad.