Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Vedeldning

Många eldar med ved för uppvärmning eller för trivsel. Den som gör det ansvarar själv för att grannarna störs så lite som möjligt av rök och lukt.

Braskaminer, kakelugnar, vedspisar och liknande är olämpliga för daglig uppvärmning eftersom de släpper ut för mycket föroreningar. De är avsedda för trivseleldning, det vill säga eldning under högst 4 timmar högst 2 gånger i veckan. Eldning utöver detta räknas som uppvärmning. Vill du elda för att värma upp ditt hus bör du istället välja en värmepanna för ved eller pellets. Saknar ditt hus ett pannrum eller vattenburet värmesystem kan en pelletskamin vara ett alternativ.

Här följer några råd:

  • Underhåll din eldstad och sota regelbundet.
  • Använd inte ved som är grövre än 15-20 cm.
  • Randbarka veden med motorsåg redan vid fällning och kvistning och klyv veden så snart som möjligt (för kortare torktid).
  • Lagra veden utomhus, luftigt och skyddat för regn (under tak) i minst ett år, sedan inomhus i några veckor innan användning.
  • Lagra inte veden under presenning. Då kan den vid användandet till och med vara fuktigare än vid uppläggningen. Alltför fuktig ved ger sämre förbränning och mer skadliga utsläpp, samt ökar risken för sotbrand.
  • Utsläppen av luftföroreningar är störst i början av eldningsfasen och varje gång du lägger in mer ved. Försök därför att snabbt få ordentlig fyr och hög temperatur med hjälp av torra stickor, papper och finhuggen ved.
  • Se till att där finns en ordentlig glödbädd när du fyller på vedmagasinet. Stapla vedträna så att ett litet mellanrum bildas mellan dem för ordentlig luftinblandning.
  • Titta på röken som kommer ur skorstenen. Den visar om du eldar fel. Röken ska inte vara svart/mörkgrå eller gulaktig, utan vit på vintern och nästan osynlig under sommaren. Askan i kaminen ska vara ljusgrå och flyktig.
  • Stryp inte lufttillförseln för mycket (pyreldning). Om lufttillförseln är dålig ökar utsläppet av skadliga ämnen.
  • Eldning med hushållsavfall, till exempel förpackningar, plast, målat eller impregnerat virke, spånskivor eller liknande material, är förbjuden.