Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset

Buller och luftkvalitet

Buller och bra luft är viktiga faktorer för vårt välbefinnande. Vad som uppfattas som störande buller kan variera från person till person.

Byggarbetsplatser, vägtrafik och konserter är exempel på bullrande verksamheter som kan störa. Buller kan även komma inifrån byggnader från till exempel fläktar, hissar eller tvättstugor.

Dålig luft kan göra att vi blir trötta, sjuka eller får allergiska reaktioner. Luftföroreningar kan också smutsa ner eller skada egendom som är utsatt för föroreningarna och påverka vår inomhusmiljö.

Vedeldning största källan i Kumla

Den största källan till luftföroreningar i Kumla är småskalig vedeldning. Andra bidragande källor är bland annat vägtrafik, oljeeldade panncentraler och hushållens allmänna utsläpp av luftföroreningar.