Elda utomhus

Regler för eldning​

Eldning av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom område med detaljplan är förbjudet.

Om du vill elda trädgårdsavfall utanför område med detaljplan måste du tänka på att det bara är torra grenar som får brännas upp. Det är förbjudet att bränna fuktigt trädgårdsavfall, till exempel gräs, blast, löv och färska kvistar. Trädgårdsavfall ska i första hand komposteras.

Om du eldar torrt trädgårdsavfall får det inte uppstå olägenhet för de kringboende. Allt annat brännbart material är förbjudet att elda och ska lämnas till återvinningscentralen i Kvarntorp för återanvändning alternativt återvinning.

Eldning får aldrig ske i strid mot gällande brandföreskrifter.

Frågor om eldning​

Har du frågor om när eldning får ske eller upplever att en eld är en hälsofara eller störande, tar du kontakt med samhällsbyggnadsförvaltningen. Mer information och goda råd om eldning utomhus finns på Nerikes Brandkårs hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Valborgsmässoeldar

​Den som ska arrangera en valborgsmässoeld har ansvaret för säkerheten kring bålet och att förebygga, hindra eller begränsa så att elden inte sprider sig. Eldning sker alltid på eget ansvar. Det är framförallt i torr väderlek i kombination med stark vind som elden kan vara svårt att hantera. Då måste du vara extra försiktig eller inte elda alls.