Tillgänglighet i kommunens lokaler

Hur ser tillgängligheten ut i våra offentliga lokaler? Här har vi sammanställt en lista som vi hoppas kan vara till hjälp inför ett besök.

Tillgängligheten på Kumla bibliotek

Kumla bibliotek


1. Kan man som rullstolsburen ta sig fram
överallt i anläggningen?

Ja

2. Finns blindskrift som komplement till
skyltningen på anläggningen?

Nej

3. Finns det handikapptoalett att tillgå?

Ja

4. Finns teleslinga (hörselslinga) i hela
anläggningen eller delar av lokalerna?

Ja, i magasinet

5. Är det stora nivåskillnader på anläggningen?

Nej

6. Finns det ledstänger där det kan behövas för stöd
(till exempel att komma i och ur något)?

Nej

7. Finns tydliga markeringar vid exempelvis glaspartier?

Ja

8. Finns det automatiska dörröppnare?

Ja

9. Finns det hiss som rymmer rullstol att tillgå?

Ja

Tillgängligheten på Djupadalsbadet

Djupadalsbadet


1. Kan man som rullstolsburen ta sig fram
överallt i anläggningen?

Ja, förutom läktaren

2. Finns blindskrift som komplement till
skyltningen på anläggningen?

Ja

3. Finns det handikapptoalett att tillgå?

Ja

4. Finns teleslinga (hörselslinga) i hela
anläggningen eller delar av lokalerna?

Nej

5. Är det stora nivåskillnader på anläggningen?

Nej, förutom bubbelpoolerna

6. Finns det ledstänger där det kan behövas för stöd (till exempel att komma i och ur något)?

Ja

7. Finns tydliga markeringar vid exempelvis glaspartier?

Ja, förutom läktaren

8. Finns det automatiska dörröppnare?

Ja

9. Finns det hiss som rymmer rullstol att tillgå?

Ja

Tillgängligheten i Kumla sjöpark och i växthuset

Kumla sjöpark och växthus


1. Kan man som rullstolsburen ta sig fram
överallt i anläggningen?

Ja, förutom på norra halvan av ön i sjöparken

2. Finns blindskrift som komplement till
skyltningen på anläggningen?

Nej

3. Finns det handikapptoalett att tillgå?

Ja, i växthuset

4. Finns teleslinga (hörselslinga) i hela
anläggningen eller delar av lokalerna?

Nej

5. Är det stora nivåskillnader på anläggningen?

Nej

6. Finns det ledstänger där det kan behövas för stöd (till exempel att komma i och ur något)?

Nej

7. Finns tydliga markeringar vid exempelvis glaspartier?

Ja

8. Finns det automatiska dörröppnare?

Endast vid ingångarna

9. Finns det hiss som rymmer rullstol att tillgå?

Enplan med ramp

Tillgängligheten på Kvarntorpshögen

Kvarntorpshögen


1. Kan man som rullstolsburen ta sig fram
överallt i anläggningen?

Ja, på anlagda gångstigar

2. Finns blindskrift som komplement till
skyltningen på anläggningen?

Nej

3. Finns det handikapptoalett att tillgå?

Ja

4. Finns teleslinga (hörselslinga) i hela
anläggningen eller delar av lokalerna?

Nej

5. Är det stora nivåskillnader på anläggningen?

Ja, ojämn terräng

6. Finns det ledstänger där det kan behövas för stöd (till exempel att komma i och ur något)?

Nej

7. Finns tydliga markeringar vid exempelvis glaspartier?

-

8. Finns det automatiska dörröppnare?

Nej

9. Finns det hiss som rymmer rullstol att tillgå?

Nej

Museum

Tillgängligheten på Stenarbetsmuseet

Stenarbetsmuseet


1. Kan man som rullstolsburen ta sig fram
överallt i anläggningen?

Ja

2. Finns blindskrift som komplement till
skyltningen på anläggningen?

Nej

3. Finns det handikapptoalett att tillgå?

Ja

4. Finns teleslinga (hörselslinga) i hela
anläggningen eller delar av lokalerna?

Nej

5. Är det stora nivåskillnader på anläggningen?

Nej

6. Finns det ledstänger där det kan behövas för stöd (till
exempel att komma i och ur något)?

Nej

7. Finns tydliga markeringar vid exempelvis glaspartier?

-

8. Finns det automatiska dörröppnare?

Nej

9. Finns det hiss som rymmer rullstol att tillgå?

Nej

Tillgängligheten på Officersmässen

Officersmässen


1. Kan man som rullstolsburen ta sig fram
överallt i anläggningen?

Ja

2. Finns blindskrift som komplement till
skyltningen på anläggningen?

Nej

3. Finns det handikapptoalett att tillgå?

Ja

4. Finns teleslinga (hörselslinga) i hela
anläggningen eller delar av lokalerna?

Nej

5. Är det stora nivåskillnader på anläggningen?

Nej

6. Finns det ledstänger där det kan behövas för stöd (till
exempel att komma i och ur något)?

Nej

7. Finns tydliga markeringar vid exempelvis glaspartier?

Nej

8. Finns det automatiska dörröppnare?

Nej

9. Finns det hiss som rymmer rullstol att tillgå?

Nej

Tillgängligheten på Persedelförrådet

Persedelförrådet


1. Kan man som rullstolsburen ta sig fram
överallt i anläggningen?

Ja

2. Finns blindskrift som komplement till
skyltningen på anläggningen?

Nej

3. Finns det handikapptoalett att tillgå?

Nej

4. Finns teleslinga (hörselslinga) i hela
anläggningen eller delar av lokalerna?

Nej

5. Är det stora nivåskillnader på anläggningen?

Ja

6. Finns det ledstänger där det kan behövas för stöd (till
exempel att komma i och ur något)?

-

7. Finns tydliga markeringar vid exempelvis glaspartier?

Nej

8. Finns det automatiska dörröppnare?

Nej

9. Finns det hiss som rymmer rullstol att tillgå?

Nej

Tillgängligheten på Lundmarkska skolan

Lundmarkska skolan


1. Kan man som rullstolsburen ta sig fram
överallt i anläggningen?

Nej

2. Finns blindskrift som komplement till
skyltningen på anläggningen?

Nej

3. Finns det handikapptoalett att tillgå?

Nej

4. Finns teleslinga (hörselslinga) i hela
anläggningen eller delar av lokalerna?

Nej

5. Är det stora nivåskillnader på anläggningen?

Vissa

6. Finns det ledstänger där det kan behövas för stöd (till
exempel att komma i och ur något)?

Nej

7. Finns tydliga markeringar vid exempelvis glaspartier?

-

8. Finns det automatiska dörröppnare?

Nej

9. Finns det hiss som rymmer rullstol att tillgå?

Nej

Fritidsgårdar och rastverksamhet 

Tillgängligheten på Kumlaby fritidsgård

Kumlaby fritidsgård


1. Kan man som rullstolsburen ta sig fram
överallt i anläggningen?

Ja

2. Finns blindskrift som komplement till
skyltningen på anläggningen?

Nej

3. Finns det handikapptoalett att tillgå?

Ja

4. Finns teleslinga (hörselslinga) i hela
anläggningen eller delar av lokalerna?

Nej

5. Är det stora nivåskillnader på anläggningen?

Nej

6. Finns det ledstänger där det kan behövas för stöd (till
exempel att komma i och ur något)?

-

7. Finns tydliga markeringar vid exempelvis glaspartier?

Nej

8. Finns det automatiska dörröppnare?

Ja, vid entrén
men inte in till fritidsgården

9. Finns det hiss som rymmer rullstol att tillgå?

-

Tillgängligheten på skogstorps rastverksamhet

Skogstorps rastverksamhet


1. Kan man som rullstolsburen ta sig fram
överallt i anläggningen?

Ja

2. Finns blindskrift som komplement till
skyltningen på anläggningen?

Nej

3. Finns det handikapptoalett att tillgå?

Ja

4. Finns teleslinga (hörselslinga) i hela
anläggningen eller delar av lokalerna?

Nej

5. Är det stora nivåskillnader på anläggningen?

Nej

6. Finns det ledstänger där det kan behövas för stöd (till
exempel att komma i och ur något)?

Nej

7. Finns tydliga markeringar vid exempelvis glaspartier?

Nej

8. Finns det automatiska dörröppnare?

Ja

9. Finns det hiss som rymmer rullstol att tillgå?

Enplan

Tillgängligheten på Kvistens fritidsgård

Kvistens fritidsgård


1. Kan man som rullstolsburen ta sig fram
överallt i anläggningen?

Ja

2. Finns blindskrift som komplement till
skyltningen på anläggningen?

Nej

3. Finns det handikapptoalett att tillgå?

Ja

4. Finns teleslinga (hörselslinga) i hela
anläggningen eller delar av lokalerna?

Naj

5. Är det stora nivåskillnader på anläggningen?

Nej

6. Finns det ledstänger där det kan behövas för stöd (till
exempel att komma i och ur något)?

Nej

7. Finns tydliga markeringar vid exempelvis glaspartier?

Nej

8. Finns det automatiska dörröppnare?

Ja, vid entrén

9. Finns det hiss som rymmer rullstol att tillgå?

Ja