Avfallsplan

Välkommen med synpunkter gällande Avfallsplan för Kumla kommun 2020-2023.

Illustration över en avfallstrappa som visar på hanteringen av avfall

Under perioden 10 maj till 30 juni 2019 finns förslag på ny avfallsplan ute på samråd och du har möjlighet att tycka till och påverka dess innehåll.

Handlingarna om avfallsplanen kan du ta del av på kumla bibliotek samt genom att klicka på denna länk längst ner på sidan. 

Du är välkommen med dina synpunkter fram till 30 juni.

Lämna synpunkter här på webben

Enkäten är avslutad, inga fler svar kan lämnas.

Lämna dina synpunkter via e-post eller brev

Du kan också skicka oss dina synpunkter via e-post eller brev.

E-post: samhallsbyggnad@kumla.se
Skriv Avfallsplan i ärenderaden. 

Postadress:
Kumla kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
692 80 Kumla

Har du frågor?

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Emma Handy på telefon 019-58 80 00 eller e-post emma.handy@kumla.se