Villaägare

Här kan du som villaägare hitta all information gällande de abonnemang som finns att välja på.

Abonnemang

Vi har tre abonnemang att välja på:

  • hemkompostering
  • komposterbart avfall
  • osorterat avfall

Taxan är uppdelad i en fast och en rörlig del. Den fasta delen tas ut per hushåll och avser bland annat gemensamma kostnader för administration, driften av återvinningscentralen och miljöstationerna, grovavfallshämtning och informationsmaterial. Den rörliga taxan beror på vilket abonnemang du väljer.

Den som ansöker om att få dela kärl med granne delar på den rörliga kostnaden. Den fasta betalas av varje hushåll.

Hemkompostering

Vill du sortera ditt avfall, men behålla matavfallet i en egen komposttunna väljer du abonnemanget för hemkompostering. Då abonnerar du på en grön tunna och uppger för oss hur du komposterar hemma. 

Vid val av detta abonnemang, kom också ihåg att skicka in blanketten "Anmäla uppgifter om komposthållare vid val av abonnemang hemkompostering" till kommunens miljöavdelning.

Exempel

Fast avgift: kr/år
Rörlig avgift: kr/år, ett grönt 140 liters kärl som töms var 14:e dag.
Total avgift: kr/år

Kostnad för hemkompostering

Storlek på kärl

(grön tunna)

Tömning

Rörligt pris

Kostnad/år

140 liter

var 8:e v

  

140 liter

var 4:e v

  

140 liter

var 14:e dag

  

190 liter

var 14:e dag

  

370 liter

var 14:e dag

  

660 liter

var 14:e dag

  

Hämtning av komposterbart avfall

Det är billigast att abonnera på ett grönt och ett brunt kärl tillsammans. Då åtar du dig att sortera ditt matavfall.

Exempel

Fast avgift: kr/år
Rörlig avgift: kr/år, ett brunt 140 liters kärl som töms var 14:e dag.
Rörlig avgift: kr/år, ett grönt 140 liters kärl som töms var 14:e dag.
Total avgift: kr/år

Kostnad för hämtning av komposterbart avfall, brun tunna

Storlek på kärl
(brun tunna)

Kostnad/år

140 liter

 

190 liter

 
Kostnad för hämtning av komposterbart avfall, grön tunna

Storlek på kärl

(grön tunna)

Tömning

Rörligt pris

Kostnad/år

140 liter

var 8:e v

  

140 liter

var 4:e v

  

140 liter

var 14:e dag

  

190 liter

var 14:e dag

  

370 liter

var 14:e dag

  

660 liter

var 14:e dag

  

Hämtning av osorterat avfall

Om du inte vill eller kan sortera ditt avfall abonnerar du på endast en grön tunna. Detta är vårt dyraste abonnemang.

Exempel

Fast avgift: 650 kr/år
Rörlig avgift: 2 009 kr/år, ett grönt 140 liters kärl som töms var 14:e dag.
Total avgift: 2 659 kr/år

Kostnad för hämtning av osorterat avfall, grön tunna

Storlek på kärl

(grön tunna)

Tömning

Rörligt pris

Kostnad/år

140 liter

var 14:e dag

  

190 liter

var 14:e dag

  

370 liter

var 14:e dag

  

660 liter

var 14:e dag