Hyresvärd/bostadsrättsförening

Här kan du som hyresvärd eller ansvarig för en bostadsrättsförening i Kumla kommun hitta all information gällande de abonnemang som finns att välja på.

Abonnemang

För hyresvärd/bostadsrättsföreningar har vi två abonnemang att välja på; hämtning av komposterbart avfall eller hämtning av osorterat avfall.

Taxan är uppdelad i en fast och en rörlig del. Den fasta delen tas ut per hushåll/lägenhet och ska finansiera gemensamma kostnader för administration, återvinningscentral, miljöstationer, grovavfallshämtning och informationsmaterial. Den rörliga avgiften påverkas av abonnemangsval, antal behållare, storlek på behållare, hämtningsintervall, vikt, volym och dragavstånd.

Hämtning av komposterbart avfall

Det är billigast att abonnera på ett grönt och ett brunt kärl tillsammans. Då åtar du dig att sortera ditt matavfall.

Exempel för ett hyreshus med 5 lägenheter

Fast avgift, 5 st á 195 kr: 975 kr/år
Fast avgift kompost, 5 st á 99 kr: 495 kr/år
Rörlig avgift: 187 kr/år, ett brunt 190 liters kärl som töms var 14:e dag.
Rörlig avgift: 2 074 kr/år, ett grönt 370 liters kärl som töms var 14:e dag.
Total avgift: 3 731 kr/år, inkl. moms

Avgiften gäller årsvis, om inget annat anges.

Kostnad för hämtning av komposterbart avfall, fast avgift

Fast avgift


Flerbostadshus/hushåll (lägenhet)

195 kr/år

Bostadsrätter/hushåll (lägenhet)

195 kr/år

Komposterbart avfall, per hushåll (lägenhet)

99 kr/år

Kostnad för hämtning av komposterbart avfall, brun tunna

Storlek på kärl (brun tunna)

Tömning

Kostnad/år

140 liter

var 14:e dag

125 kr

140 liter

1 ggr/vecka

249 kr

190 liter

var 14:e dag

187 kr

190 liter

1 ggr/vecka

374 kr

Kostnad för hämtning av komposterbart avfall, grön tunna

Storlek på kärl (grön tunna)

Tömning

Kostnad/år

140 liter

var 14:e dag

498 kr


1 ggr/vecka

finns ej


2 ggr/vecka

finns ej


3 ggr/vecka

finns ej

190 liter

var 14:e dag

1 065 kr


1 ggr/vecka

1 539 kr


2 ggr/vecka

3 386 kr


3 ggr/vecka

5 233 kr

370 liter

var 14:e dag

2 074 kr


1 ggr/vecka

2 996 kr


2 ggr/vecka

6 591 kr


3 ggr/vecka

10 187 kr

660 liter

var 14:e dag

3 698 kr


1 ggr/vecka

5 343 kr


2 ggr/vecka

11 753 kr


3 ggr/vecka

18 165 kr

Säck 160

var 14:e dag

finns ej


1 ggr/vecka

1 395 kr


2 ggr/vecka

3 068 kr


3 ggr/vecka

4 743 kr

Säck 240

var 14:e dag

finns ej


1 ggr/vecka

2 093 kr


2 ggr/vecka

4 604 kr


3 ggr/vecka

7 114 kr

Tilläggsavgifter

Dragavstånd mäts som enkel väg från hämtningsvägen till behållarens uppställningsplats. Tillägg per kärl eller säck som inte ställs på anvisad plats vid gatan:

Tilläggsavgift dragavstånd

Flerbostadshus och verksamhet

Dragavstånd 3-10 meter

Tillägg per kärl för varje påbörjad 10 meter därutöver

Varje vecka

589 kr/år

589 kr/år

Varannan vecka

295 kr/år

295 kr/år

Tilläggsavgift hinder i gångbanan

Hinder i gångbanan

Kostnad/år

Trapport, per steg

283 kr

Dörr/grind, per styck

283 kr

Tilläggsavgift övrigt

Andra tjänster

Kostnad/år

Insatssäckar/kärl

906 kr

Kärltvätt, per styck

197 kr

Markbehållare

kontakta renhållningsverket

Löst avfall

kontakta renhållningsverket

Hämtning av osorterat avfall

Om du inte vill eller kan sortera ditt avfall abonnerar du endast på en grön tunna. Detta är vårt dyraste abonnemang.

Fast kostnad: 195 kr/år.

Kostnad för hämtning av osorterbart avfall

Storlek på kärl

Tömning

Kostnad/år

140 liter

var 14:e dag

2 009 kr


1 ggr/vecka

2 738 kr


2 ggr/vecka

6 026 kr


3 ggr/vecka

9 312 kr

190 liter

var 14:e dag

2 726 kr


1 ggr/vecka

3 717 kr


2 ggr/vecka

8 177 kr


3 ggr/vecka

12 638 kr

370 liter

var 14:e dag

5 307 kr


1 ggr/vecka

7 239 kr


2 ggr/vecka

15 924 kr


3 ggr/vecka

24 611 kr

660 liter

var 14:e dag

10 014 kr


1 ggr/vecka

12 912 kr


2 ggr/vecka

28 405 kr


3 ggr/vecka

43 898 kr

Säck 160

var 14:e dag

finns ej


1 ggr/vecka

3 558 kr


2 ggr/vecka

7 804 kr


3 ggr/vecka

12 059 kr

Säck 240

var 14:e dag

finns ej


1 ggr/vecka

5 321 kr


2 ggr/vecka

11 707 kr


3 ggr/vecka

18 092 kr