Hyresvärd/bostadsrättsförening

Här kan du som hyresvärd eller ansvarig för en bostadsrättsförening i Kumla kommun hitta all information gällande de abonnemang som finns att välja på.

Abonnemang

För hyresvärd/bostadsrättsföreningar har vi två abonnemang att välja på; hämtning av komposterbart avfall eller hämtning av osorterat avfall.

Taxan är uppdelad i en fast och en rörlig del. Den fasta delen tas ut per hushåll/lägenhet och ska finansiera gemensamma kostnader för administration, återvinningscentral, miljöstationer, grovavfallshämtning och informationsmaterial. Den rörliga avgiften påverkas av abonnemangsval, antal behållare, storlek på behållare, hämtningsintervall, vikt, volym och dragavstånd.

Hämtning av komposterbart avfall

Det är billigast att abonnera på ett grönt och ett brunt kärl tillsammans. Då åtar du dig att sortera ditt matavfall.

Exempel för ett hyreshus med 5 lägenheter

Fast avgift, 5 st á kr: kr/år
Fast avgift kompost, 5 st á kr: kr/år
Rörlig avgift: kr/år, ett brunt 190 liters kärl som töms var 14:e dag.
Rörlig avgift: kr/år, ett grönt 370 liters kärl som töms var 14:e dag.
Total avgift:kr/år, inkl. moms

Avgiften gäller årsvis, om inget annat anges.

Kostnad för hämtning av komposterbart avfall, fast avgift

Fast avgift

Kostnad/år

Flerbostadshus/hushåll (lägenhet)

 

Bostadsrätter/hushåll (lägenhet)

 

Komposterbart avfall, per hushåll (lägenhet)

 
Kostnad för hämtning av komposterbart avfall, brun tunna

Storlek på kärl (brun tunna)

Tömning

Kostnad/år

140 liter

var 14:e dag

 

140 liter

1 ggr/vecka

 

190 liter

var 14:e dag

 

190 liter

1 ggr/vecka

 
Kostnad för hämtning av komposterbart avfall, grön tunna

Storlek på kärl (grön tunna)

Tömning

Kostnad/år

140 liter

var 14:e dag1 ggr/vecka

finns ej


2 ggr/vecka

finns ej


3 ggr/vecka

finns ej

190 liter

var 14:e dag

 


1 ggr/vecka

 


2 ggr/vecka

 


3 ggr/vecka

 

370 liter

var 14:e dag

 


1 ggr/vecka

 


2 ggr/vecka

 


3 ggr/vecka

 

660 liter

var 14:e dag

 


1 ggr/vecka

 


2 ggr/vecka

 


3 ggr/vecka

 

Säck 160

var 14:e dag

finns ej


1 ggr/vecka

 


2 ggr/vecka

 


3 ggr/vecka

 

Säck 240

var 14:e dag

finns ej


1 ggr/vecka

 


2 ggr/vecka

 


3 ggr/vecka

 

Tilläggsavgifter

Dragavstånd mäts som enkel väg från hämtningsvägen till behållarens uppställningsplats. Tillägg per kärl eller säck som inte ställs på anvisad plats vid gatan:

Tilläggsavgift dragavstånd

Flerbostadshus och verksamhet

Dragavstånd 3-10 meter

Tillägg per kärl för varje påbörjad 10 meter därutöver

Varje vecka

  

Varannan vecka

  
Tilläggsavgift hinder i gångbanan

Hinder i gångbanan

Kostnad/år

Trapport, per steg

 

Dörr/grind, per styck

 
Tilläggsavgift övrigt

Andra tjänster

Kostnad/år

Insatssäckar/kärl

 

Kärltvätt, per styck

 

Markbehållare

kontakta renhållningsverket

Löst avfall

kontakta renhållningsverket

Hämtning av osorterat avfall

Om du inte vill eller kan sortera ditt avfall abonnerar du endast på en grön tunna. Detta är vårt dyraste abonnemang.

Fast kostnad: 195 kr/år.

Kostnad för hämtning av osorterbart avfall

Storlek på kärl

Tömning

Kostnad/år

140 liter

var 14:e dag

 


1 ggr/vecka

 


2 ggr/vecka

 


3 ggr/vecka

 

190 liter

var 14:e dag

 


1 ggr/vecka

 


2 ggr/vecka

 


3 ggr/vecka

 

370 liter

var 14:e dag

 


1 ggr/vecka

 


2 ggr/vecka

 


3 ggr/vecka

 

660 liter

var 14:e dag

 


1 ggr/vecka

 


2 ggr/vecka

 


3 ggr/vecka

 

Säck 160

var 14:e dag

finns ej


1 ggr/vecka

 


2 ggr/vecka

 


3 ggr/vecka

 

Säck 240

var 14:e dag

finns ej


1 ggr/vecka

 


2 ggr/vecka

 


3 ggr/vecka