Hyresvärd/bostadsrättsförening

Här kan du som hyresvärd eller ansvarig för en bostadsrättsförening i Kumla kommun hitta all information gällande de abonnemang som finns att välja på.

Abonnemang

För hyresvärd/bostadsrättsföreningar har vi två abonnemang att välja på; hämtning av komposterbart avfall eller hämtning av osorterat avfall.

Taxan är uppdelad i en fast och en rörlig del. Den fasta delen tas ut per hushåll/lägenhet och ska finansiera gemensamma kostnader för administration, återvinningscentral, miljöstationer, grovavfallshämtning och informationsmaterial. Den rörliga avgiften påverkas av abonnemangsval, antal behållare, storlek på behållare, hämtningsintervall, vikt, volym och dragavstånd.

Hämtning av komposterbart avfall

Det är billigast att abonnera på ett grönt och ett brunt kärl tillsammans. Då åtar du dig att sortera ditt matavfall.

Exempel för ett hyreshus med 5 lägenheter

Fast avgift, 5 st á 361 kr: 1 805 kr/år
Fast avgift kompost, 5 st á 186 kr: 930 kr/år
Rörlig avgift: 350 kr/år, ett brunt 190 liters kärl som töms var 14:e dag.
Rörlig avgift: 3 880 kr/år, ett grönt 370 liters kärl som töms var 14:e dag.
Total avgift: 6 965 kr/år, inkl. moms

Avgiften gäller årsvis, om inget annat anges.

Kostnad för hämtning av komposterbart avfall, fast avgift

Fast avgift

Kostnad/år

Flerbostadshus/hushåll (lägenhet)

361 kr

Bostadsrätter/hushåll (lägenhet)

361 kr

Komposterbart avfall, per hushåll (lägenhet)

186 kr

Kostnad för hämtning av komposterbart avfall, brun tunna

Storlek på kärl (brun tunna)

Tömning

Kostnad/år

140 liter

var 14:e dag

235 kr

140 liter

1 ggr/vecka

466 kr

190 liter

var 14:e dag

350 kr

190 liter

1 ggr/vecka

699 kr

Kostnad för hämtning av komposterbart avfall, grön tunna

Storlek på kärl (grön tunna)

Tömning

Kostnad/år

140 liter

var 14:e dag

932 kr


1 ggr/vecka

finns ej


2 ggr/vecka

finns ej


3 ggr/vecka

finns ej

190 liter

var 14:e dag

1 993 kr


1 ggr/vecka

2 880 kr


2 ggr/vecka

6 336 kr


3 ggr/vecka

9 790 kr

370 liter

var 14:e dag

3 880 kr


1 ggr/vecka

5 606 kr


2 ggr/vecka

12 333 kr


3 ggr/vecka

19 061 kr

660 liter

var 14:e dag

6 920 kr


1 ggr/vecka

9 997 kr


2 ggr/vecka

21 990 kr


3 ggr/vecka

33 988 kr

Säck 160

var 14:e dag

finns ej


1 ggr/vecka

2 610 kr


2 ggr/vecka

5 740 kr


3 ggr/vecka

8 874 kr

Säck 240

var 14:e dag

finns ej


1 ggr/vecka

3 916 kr


2 ggr/vecka

8 614 kr


3 ggr/vecka

13 311 kr

Tilläggsavgifter

Dragavstånd mäts som enkel väg från hämtningsvägen till behållarens uppställningsplats. Tillägg per kärl eller säck som inte ställs på anvisad plats vid gatan:

Tilläggsavgift dragavstånd

Flerbostadshus och verksamhet

Dragavstånd 3-10 meter

Tillägg per kärl för varje påbörjad 10 meter därutöver

Varje vecka

1 102 kr

1 102 kr

Varannan vecka

553 kr

553 kr

Tilläggsavgift hinder i gångbanan

Hinder i gångbanan

Kostnad/år

Trapport, per steg

529 kr

Dörr/grind, per styck

529 kr

Tilläggsavgift övrigt

Andra tjänster

Kostnad/år

Insatssäckar/kärl

1 695 kr

Kärltvätt, per styck

369 kr

Markbehållare

kontakta renhållningsverket

Löst avfall

kontakta renhållningsverket

Hämtning av osorterat avfall

Om du inte vill eller kan sortera ditt avfall abonnerar du endast på en grön tunna. Detta är vårt dyraste abonnemang.

Fast kostnad: 361 kr/år.

Kostnad för hämtning av osorterbart avfall

Storlek på kärl

Tömning

Kostnad/år

140 liter

var 14:e dag

3 759 kr


1 ggr/vecka

5 123 kr


2 ggr/vecka

11 275 kr


3 ggr/vecka

17 423 kr

190 liter

var 14:e dag

5 100 kr


1 ggr/vecka

6 955 kr


2 ggr/vecka

15 299 kr


3 ggr/vecka

23 646 kr

370 liter

var 14:e dag

9 930 kr


1 ggr/vecka

13 544 kr


2 ggr/vecka

29 794 kr


3 ggr/vecka

46 047 kr

660 liter

var 14:e dag

18 742 kr


1 ggr/vecka

24 159 kr


2 ggr/vecka

53 147 kr


3 ggr/vecka

82 134 kr

Säck 160

var 14:e dag

finns ej


1 ggr/vecka

6 657 kr


2 ggr/vecka

14 602 kr


3 ggr/vecka

22 563 kr

Säck 240

var 14:e dag

finns ej


1 ggr/vecka

9 956 kr


2 ggr/vecka

21 904 kr


3 ggr/vecka

33 850 kr