Gymnasium

JN-gymnasiet i Kumla är kommunens gymnasieskola - den nya generationens gymnasieskola.

JN-gymnasiets logga

Studenten 2017 och avslutning

Alla elever på JN-gymnasiet slutar alt. tar studenten fredagen den 9 juni.

Övriga terminstider hittar ni under lasarstider-lov-och-ledighetöppnas i nytt fönster (länk).

Stöd för att klara studierna

Eleverna på JN får gott om stöd för att klara sina studier. På skolan finns lärare nära eleverna och kan hjälpa till även utanför lektionstid. På skolan finns också ett elevhälsoteam som består av kurator, specialpedagog, skolsköterska, speciallärare och studie- och yrkesvägledare.

Högskolebehörighet på alla program

Inom yrkesprogrammen kan de som vill välja kurser som ger högskolebehörighet, så långt som möjligt utan utökad studiekurs.

Avtal för fritt sök i samverkansområdet

Kumla har tecknat samverkansavtal med Örebro kommun och Sydnärkes Utbildningsförbund så att elever från alla kommunerna söker fritt till samtliga skolor i samverkansområdet.

Modersmålsundervisning i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan

Kumla kommun, JN-gymnasiet erbjuder modersmålsundervisning enligt följande: Modersmålsundervisning erbjuds om en elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska om språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och eleven har goda kunskaper i språket.

Modersmålsundervisning i nationella minoritetsspråk (finska, jiddish, meankieli, romani, chib, samiska) erbjuds till de elever i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan, som har en vårdnadshavare med ett nationellt minoritetsspråk som modersmål och som har goda kunskaper i språket. Erbjudandet gäller även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet.