Centralt elevråd

För oss är det viktigt att du som elev har möjlighet att påverka. Vid de centrala elevråden träffas elevrådsrepresentanter från de olika skolorna och representanter från skolledningen för att diskutera och reflektera över aktuella frågeställningar.

Det centrala elevrådet träffas två gånger per termin.

Följande tider gäller för våren 2017:

Skriv tabellbeskrivning här

Dag och tid

Plats

Onsdag 15 februari kl. 14.00

Stadshuset, konferensrum FLL

Onsdag 19 april kl. 14.00

Stadshuset, konferensrum FLL