Centralt elevråd

För oss är det viktigt att du som elev har möjlighet att påverka. Vid de centrala elevråden träffas elevrådsrepresentanter från de olika skolorna och representanter från skolledningen för att diskutera och reflektera över aktuella frågeställningar.

Det centrala elevrådet träffas två gånger per termin.

Följande tider gäller för hösten 2017:

Skriv tabellbeskrivning här

Dag och tid

Plats

Onsdag 13 september kl. 14.00

Stadshuset, konferensrum FLL

Onsdag 29 november kl. 14.00

Stadshuset, konferensrum Kumla