Vad tycker äldre om äldreomsorgen?

Nu går det ut en enkät till personer över 65 år som har hemtjänst eller som bor i särskilt boende.

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen är en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden.

Från mitten av mars får cirka 220 000 äldre personer enkät per post till folkbokföringsadressen med frågor om vad man tycker om sin äldreomsorg.

Enkäten skickas till personer över 65 år med hemtjänst eller som bor i ett särskilt boende enligt Socialstyrelsens information om urval.

Med den här undersökningen får vi en bild av vad äldre tycker är bra eller dåligt med sin nuvarande vård och omsorg.

Resultatet publiceras preliminärt på Socialstyrelsens webbplats i slutet av oktober 2018.

Resultatet blir en viktig signal till ansvariga politiker och tjänstemän och är en del av grunden i utvecklingsarbetet.