Kvarntorpshögen får sluttäckning

Kumla kommun har sedan 1982 ansvaret för Kvarntorpshögen. Just nu är högen varm och allt regnvatten som landar på den dunstar av. När högen så småningom kallnar riskerar vi att de ämnen som finns i den läcker ut i omgivningarna.

- Av det skälet har Kumla kommun träffat avtal med Fortum Waste Solutions AB (tidigare SAKAB) om att under de kommande 20 åren samverka kring att täcka Kvarntorpshögen, säger kommunstyrelsens ordförande Katarina Hansson (S). Vi har ett uttalat miljöansvar för Kvarntorpshögen som vi i och med detta avtal nu tar.

Arbetet kommer att göras i olika etapper, som då kommer att vara stängda för allmänheten, men i övrigt kommer högen att vara öppen precis som idag. De aktiviteter som finns på högen nu kommer att störas så lite som möjligt och endast under begränsad tid.

- Åtgärderna gör att vi förhindrar en framtida miljöpåverkan. Vi tar ansvar för miljön redan nu, innan något händer och lämnar inte över eventuella problem till våra barn och barnbarn, säger Hanna Eriksen, platschef på Fortum Waste Solutions AB.

Avtalet kommer att föreläggas kommunfullmäktige som ett förslag. Beslut förväntas tas vid sammanträdet den 16 oktober 2017.