Nu råder bevattningsförbud i Kumla kommun

Från och med 19 juli har vi bevattningsförbud i Kumla kommun. Det gäller för enskilda bostäder, flerfamiljsfastigheter, offentliga och privata verksamheter.

Bevattningsförbudet innebär:

- Dricksvattnet ska främst användas till mat, dryck och hygien.

- Du får inte bevattna nyplanterad eller befintlig växtlighet annat än med vattenkanna.

- Du får inte bevattna fotbollsplaner, tennisplaner eller liknande.

- Kommunen levererar inte dricksvatten till enskilda brunnar.

Var rädd om vårt vatten

Vi vädjar till alla att vara sparsamma med vattnet och bidra till att minskar på förbrukningen och hjälps åt att hushålla med våra resurser för att undvika mer drastiska besparingsåtgärder.

Bevattningsförbudet är ett politiskt beslut

Tisaren, som är vår råvattentäkt, har sjunkit till 99,4 meter över havet och för att säkra tillgången till dricksvatten inför vi bevattningsförbudet. Beslut om bevattningsförbud vid den nivån togs av Samhällsbyggnadsnämnden 20 april, med en komplettering 31 maj angående att inte leverera vatten till enskilda brunnar vid ett förbud.

Förbud tills vidare

Bevattningsförbudet gäller tills vidare.
Du kan följa utvecklingen i Tisaren på kumla.se/tisarvattnet.öppnas i nytt fönster