Vill bli länets ledande lärlingsgymnasium!

Under det senaste halvåret har John Norlandergymnasiet utvecklat sin modell för lärlingsutbildning och presenterar den nu sin ambition att bli länets ledande lärlingsgymnasium.

Nysatsningen innehåller förbättrad uppföljning av elevernas utveckling på arbetsplatserna, bland annat kommer digitala verktyg användas. Varje elev kommer att använda en surfplatta under utbildningen. Lärlingseleverna kommer också att bilda en egen klass så att alla ämnen kan anpassas till lärlingsutbildningen. För att öka chanserna till arbete får eleverna delar av en körkortsutbildning under gymnasiet.

- Vi har redan en god kvalitet i vår lärlingsutbildning och våra elever får jobb efter utbildningen. Nu blir den än bättre, säger Rolf Östman. Vi har ambitionen att bli länets ledande lärlingsgymnasium. Kanske inte den största, men den som har den bästa lärlingsutbildningen, fortsättar Östman.

- Skolans nysatsning är väldigt positiv, säger Ann-Sofie Vennerstrand, förvaltningschef för skolorna i Kumla. Politikerna har gett skolan i uppdrag att utveckla lärlingsutbildningarna och det är precis vad rektor och lärare gjort. Jag ser fram emot att följa och stötta utvecklingen säger Vennerstrand.

De lärlingsutbildningar som skolan har idag är bland annat inom olika byggyrken, kock, bagare, barnskötare och butikssäljare. Just nu finns ca 20 lärlingar. Målet är att det ska finnas ett 50-tal lärlingar inom några år. Inför läsåret 2018/2019 planeras inför att starta en undersköterskeutbildning.