Just nu har vi högtryck på bygglovärenden

Nu handlägger vi alla bygglovansökningar inför sommarens byggprojekt. Det betyder att handläggningstiden är lite längre än normalt.

Det är många som vill bygga i Kumla inför sommaren vilket gör att handläggningstiden för bygglovsärenden, anmälan och förhandsbesked är något längre än normalt.

Ordinarie handläggningstid för bygglov brukar ligga mellan 4 -6 veckor nu är målet att vi ska klarar oss inom 10 veckor. Anmälningsärenden går i regel snabbare.