Tänk på att vara rädd om vattnet!

På enkla sätt kan vi alla hjälpas åt att spara på vårt dricksvatten.

Som du säkert redan vet kämpar Kumla och kommunerna runtomkring oss med låga vattennivåer. Nu ber vi alla att vara sparsamma med dricksvattnet – vårt viktigaste livsmedel!

Du kan enkelt spara vatten

Hushållen står för två tredjedelar av vattenförbrukningen och det du gör för att spara kommer att göra skillnad.

  • Duscha i stället för att bada, och duscha så kort som möjligt
  • Tvätta fulla maskiner
  • Diska fulla maskiner
  • Stäng av kranen när du borstar tänderna
  • Diska inte under rinnande vatten

Kommunens verksamheter sparar vatten

Alla verksamheter inom kommunen tar ansvar för att spara så mycket vatten som möjligt i det dagliga arbetet.

Bakgrund till vår situation

Kumla kommun levererar dricksvatten till Kumla och Hallsbergs kommuner. Vattnet tas ur Tisaren. Under våren skänktes Tisaren för att möjliggöra saneringsarbetet i markerna kring sjön. I och med den torra sommaren, hösten och vintern är nu vattennivåerna väldigt låga.

Hur går det med Tisaren?

Vi publicerar rapporter om vattennivån i Tisaren så ofta vi ser att det har förändrats.