Ungdomsstipendium, Orkla Foods Sverige och Kumla kommun

Utbildar du dig inom något kulturområde eller gör du en personlig satsning inom någon idrottsgren?

Läs mer här!