God man, förvaltare och förmyndare

Om man har någon form av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande som gör att man behöver hjälp kan man få en god man eller förvaltare.

Kumla kommun ingår i ett gemensamt överförmyndarkansli som sedan den 1 januari 2014 består av samtliga fem sydnärkekommuner (Askersund, Hallsberg, Kumla, Laxå och Lekeberg).


God man är en person som har i uppdrag att främst företräda den enskilde i ekonomiska och rättsliga frågor. Den enskilde kan vara en äldre, sjuklig eller psykiskt sjuk person som behöver hjälp med att betala räkningar, myndighetskontakter och övrigt någon som sörjer för dennes person så att den enskilde får en god omvårdnad och goda levnadsvillkor.  Gode mannen förordnas av tingsrätten och står sedan under tillsyn av överförmyndaren.Se folder härintill.


Förvaltare förordnas av tingsrätten för de personer som på grund av sjukdom, psykiskt störning eller försvagat hälsotillstånd  inte kan vårda sig själv eller sin egendom. Personen kan med andra ord inte sköta sina angelägenheter och ett godmanskap är inte tillräckligt för att den enskildes hjälpbehov ska bli tillgodosett.  Förvaltarskap är en ingripande åtgärd för den enskilde . Den som får en förvaltare förordnad för sig mister i motsvarande mån sin rättsförhandlingsförmåga.


Förmyndare är vanligtvis en eller båda föräldrarna till ett underårigt barn (under 18 år). Men även andra personer kan vara förmyndare, exempelvis särskilt förordnade förmyndare. Enligt föräldrabalkens bestämmelser kontrolleras barnens tillgångar endast om de överstiger åtta prisbasbelopp (354 400 för år 2016) , barnet äger fastighet eller om det finns en särskild anledning.  Det finns även situationer när förmyndaren behöver ta kontakt med överförmyndaren för beslut eller samtycke. Det kan exempelvis vara vid försäkringsutbetalningar eller arv till den underårige.


God man till ensamkommande barn förordnas när ett barn under 18 år kommer till Sverige och vid ankomsten är skilt från båda sina föräldrar eller från någon annan vuxen person som får anses ha trätt i föräldrarnas ställe. Den gode mannen ska i vårdnadshavarens ställe ansvara för barnets personliga förhållanden, sköta ekonomin och rättsliga angelägenheter.  Här kan du läsa mer.


Redovisningsutbildning - så vår digitala guide här nedanför

Här nedanför kan du steg för steg gå vår redovisningsutbildning. Kom ihåg att när ett avsnitt är avklarat måste du klicka dig fram till nästa, via den pilen som är till höger, och sen trycka på playknappen i mitten av bilden.


För att se hela guiden löpande samt i ett större format, klicka här.
Uppdaterad: 2016-05-17 av 
Dela

Kontakta oss!

Postadress

Sydnärkes överförmyndarkansli

692 80 Kumla


Besöksadress

Stadshuset

Torget 1

692 80 Kumla


T: 019-58 80 00 (mån-fre kl. 10-12)

E: overformyndaren@kumla.se


Nyheter

Förändrad expeditionstid

Från och med 13 april 2016 kommer kansliet inte ha telefon- eller expeditionstid under onsdagar.


Stöd i ditt uppdrag som god man/förvaltare

Nu finns en handbok för våra gode män och förvaltare. 

För att komma till handboken klicka här.


HALLÅ DÄR!

Vi har behov av gode män i såväl vanliga uppdrag som för ensamkommande barn.

Fyll i din intresseanmälan här.

Kumla kommun, Torget 1, 692 80 Kumla

019-58 80 00, fel efter kontorstid | Telefax 019-58 81 15 | servicecenter@kumla.se