Skogstorpsskolan

Skogstorpsskolans elever och personal är indelade i åtta arbetsenheter utifrån de olika skolår som eleverna tillhör. Till arbetslagen knyts de lärare som har den största undervisningsdelen samt någon eller några av de lärare som undervisar i de praktisk-estetiska ämnena.

Vår vision

Skogstorpsskolan är en skola för huvudet, handen och hjärtat.
  
Det innebär att:

  • Vi möter varandra med respekt och vänlighet
  • Vi motverkar all form av kränkande behandlig och mobbning
  • Vi arbetar för att alla går ut med godkända betyg och erbjuder goda möjligheter till ett praktiskt/estetiskt sätt att arbeta
Uppdaterad: 2015-08-28 av 
Dela

Kumla kommun, Torget 1, 692 80 Kumla | Telefon 019-58 80 00, fel efter kontorstid

Telefax 019-58 81 15 | E-post: servicecenter@kumla.se|  Om webbplatsen |  Webbmail